FB TW PIN NWS
Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları

Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları

Yazar :
Yayıncı : TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
Yayın tarihi :
ISBN : 975498008X
Sayfa sayısı : 79 sayfa
Kategori : Siyaset » Siyasal Hareketler-Eylemler-Topluluklar
Siyaset » Siyasal Hayat (Türkiye)

Konusu

Vakfımız herkesin evde, yolda, belde rahatlıkla okuyup zevk alacağı ve istifade edeceği bu kitapları neşretmeyi bir vazife saymaktadır. Bu dizimizin başlıca vasıflarından birisi halka faydalı bilgiler vermesi, diğeri ise ilmi ve ciddi olmasıdır.
Türkiye'de çok az kitap okunduğu bir gerçektir. Bunun sebeplerini tespit etmek ve hepsini ortadan kaldırmaya çalışmak, bu hususda gücü olan her Türk aydınının vazifesidir.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak bu yeni dizimiz ile milli kültürmüze hizmet edebilmenin yanında, kitap okuma zevkinin ve kitaptan faydalanma alışkanlığının kazanılmasına da yardımcı olmak emelindeyiz.
Prof. Dr. Yazgan
(Sunuş'tan)

Yazarı kimdir?