FB TW PIN NWS
Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanması

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu

Yazar :
Yayıncı : OTTO
Yayın tarihi :
ISBN : 6054696499
Sayfa sayısı : 416 sayfa
Kategori : İslam » Hadis-Sünnet

Konusu

“İslam toplumu, tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini, uydurma hadislerden çekmemiştir.”
Muhammed Gazâlî

Hadis ilimlerinin hemen hepsi, hadislerin sübut ve sıhhat problemini çözmeye yöneliktir. Hadis metinlerini anlamaya yönelik az sayıdaki ilim dalı ise gelişme gösterememiştir. Sünnet ve hadisi anlama sorununa pratik çözüm olarak sunulan usûl-i fıkıh da bir kanun yorumlama ve tahlil tarzı olduğu için yeterli olamamıştır.
Bu kitap, sünnet ve hadisi doğru anlama doğrultusunda bir metodolojiye duyulan ihtiyacı tartışmakta ve bu doğrultuda yeni adımlar atmayı teklif etmektedir.

Yazarı kimdir?