FB TW PIN NWS
Özlü Sözler  (Karton Kapak)  Akıllı Adamlar

Özlü Sözler (Karton Kapak) Akıllı Adamlar İçin

Yazar :
Yayıncı : SEBİL YAYINEVİ
Yayın tarihi :
ISBN : 9755800813
Sayfa sayısı : 160 sayfa
Kategori : İslam » Kültür

Konusu

Sevgili okuyucularıma her mü’minin mükellef olduğu “cihad” yâni hakkın galebesi yolunda çalışma yolunda ilk ihtiyaç hissedecekleri husûsun belâgat ve fesâhat olduğunu hatırlatmak isterim. Zirâ bugün cihadın en müessir vasıtası “kalem” ve “kelâm”dır. Bu iki vasıtayı liyâkatle kullanabilmek için muhabbet-i Resulullah en müessir vasıtadır. Bununsa o yüce varlığın hayat ve faaliyetleriyle veciz sözlerini anlamak yolunda bir gayreti gerektirir. Bu eseri okuyanlara bu liyâkat ve gayreti lütfetmesini Cenâb-ı Vâcib-ül Âmâl hazretlerinden niyaz ederim

Yazarı kimdir?