FB TW PIN NWS
Ölüm Odası - B-Yedi / Matla Beyitler

Ölüm Odası - B-Yedi / Matla Beyitler

Yazar :
Yayıncı : İBDA YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 6059079099
Sayfa sayısı : 816 sayfa
Kategori : Edebiyat » Şiir (yerli)
Edebiyat » İnceleme

Konusu

Her ilmin özüne mahsus intihasında tecelli eden marifet, ilm-i edeb denen söz ilimlerinin toplamı EDEBİYYAT lâfzından söz sanatlarına geldiğinde, bütün sanatların kendine has görünen şiirini unsurları mâlûm –vezin, kafiye, vesaire– olan sanat aslında bulur…
ŞİR: Aslan. Süt. “Sütün Hadîsle yapılmış tâbiri, ilim”…

Şİ’R: Anlama. İdrak. Şiir…

ŞİRA’: Yelken. “Rüzgâr dolduran, yel tutan”… Şiir, şiir idrakinin bir buududur…

ŞİR’A-Şeriat. Bir ırmak veya su kenarına inmek için açılan yol: 575:

AŞERE-On sayısı. Onda bir. “Sıfır, zirve, bit, pire, sıçrama”…

HADÎS: Allah’ın sır hazinesi, –Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği– Arş’ın altındadır ve anahtarı şâirlere verilmiştir… Bu Hadîs yanında, yine: “Şiir vardır ki hikmettir, şiir vardır ki sihirdir, şiir vardır ki zehirdir, şiir vardır ki şifâdır!”… Hikmet, güzellik, yücelme ve şifâ; bunları Allah için isteyen…

ŞİİR-(Üstadım: “Şiir Allah’ı arama sanatıdır”… Sanatta teşhis, tecrid için; ilimde tecrid teşhis içindir!): 570: SİSTEM-Hakikati, Şeriata bağlı vasıta sistem ve şiir idrakiyle örgüleştirilen… Bu eserde MATLA’ Beyitler, şiir ve şiir idraki bahsini besleme niyetiyle ele alınmıştır!..

Yazarı kimdir?