FB TW PIN NWS
Nutuk  Büyük Miras

Nutuk Büyük Miras

Yazar :
Yayıncı : PAROLA YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 6059011938
Sayfa sayısı : 688 sayfa
Kategori : Tarih » Belgeler
Siyaset » Mustafa Kemal Atatürk

Konusu

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, bazı noktalar, tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar addedeceğim.

Efendiler, bu beyanatımla, millî hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, millî ve asrî bir devleti, nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım.

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir.
Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yazarı kimdir?