FB TW GG PIN NWS
Milliyetçilik

Milliyetçilik

Yazar :
Yayıncı : BERİKAN YAYINEVİ
Yayın tarihi :
ISBN : 9758303157
Sayfa sayısı : 109 sayfa
Kategori : Siyaset » Siyasal Akımlar

Konusu

Bizim Türk milliyetçileri olarak davamız, Türk milletinin varlığını yüceltmek ve ebediyen devam ettirmek davasıdır. Türk milletinin varlığını korumak, yükseltmek ve onu ebediyen devam ettirmek fikrine hizmet etmeyen, bu fikre uygun olmayan hiçbir davranış, hiçbir hareket, Türk milleti için meşru olamaz. Milletler arasında devamlı bir yarışma, bir mücadele sürüp gitmektedir. Her insan kendi milletini daha medenî, ileri bir millet yapmak için çırpınır ve mücadele eder.
Bu şuurdan, bu duygudan, bu kutsal ihtirastan mahrum olan milletler, yok olmaya, sürünmeye mahkûmdurlar. İşte tarihin kaydettiği en eski devirlerden beri milletler arasında sürüp giden bu mücadele içinde Türk milletinin bir an önce içerisinde bulunduğu bakımsız, fakir, geri kalmış ve kuvvetsiz durumdan kurtulması gerekir. Başkalarına avuç açarak yardım dilenme durumundan kurtularak kendi gücüyle ayakta duran, sözünü ve şerefini her yerde saydıran bir millet olmalıdır. Türk milletinin güçlü, medeniyette en ileri, bir millet hâline gelmesi her şeyden önce milliyetçilik şuuruna ve Türk milletini yeryüzünde en iyi, en güçlü ve en medenî bir millet hâline getirmek ülküsüne, ihtirasına sahip olmakla mümkündür.

Yazarı kimdir?