FB TW PIN NWS
Gün Doğmadan

Gün Doğmadan

Yazar :
Yayıncı : DHARMA YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 9944986607
Sayfa sayısı : 310 sayfa
Kategori : Felsefe-Düşünce » Genel

Konusu

Bu söyleşi felsefe olarak türün klasik tanımına ve genel olarak insanlık durumlarına yanıt veriyor: Mantığı asla birleşmeden kesişen ve çatışmadan birbirini yanıtlayan iki söylem boyunca inşa edilen bir ilişki bu. Farklılıklar , ortalık noktaları, birinin öteki tarafından ortaya çıkarılması, süprizler, sorular; kısacası, bir tür suç ortaklığı. Söyleşi dokuz izlek üzerinden yürümüş. Bunlardan her biri, çağımızın karşısına çıkan büyük sorulardan birinin ya da birçoğunun odak noktası gibi. Felsefesi, tarihsel, yazınsal, politik, Psikanalitik birçok yaklaşımın birbirine karıştığı düşünsel bir süreç.. İlk bölümde, 1970’li yılların entellektüel miras sorunu üzerinde duruluyor. İkinci bölümde, Atlantiğin her iki yanındaki değişik adetler, farklılık kavramı (cinsel, ırksal, kültürel) inceleniyor. Üçüncü bölümde, batıl ailenin Dönüşen sorunları işleniyor.

Dördüncü bölüm oldukça ilginç,insan özgürlüğü üzerinde bir düşünme sürecini içeriyor.Beşinci bölümde , hayvan hakları ve insanın onlara karşı ödevleri konu edilirken, altıncı bölümde komünizmin başarısızlığının ardınkdan “devrim” anlayışı sorgulanıyor.Son iki bölümden biri ölüm cezasının güncelliğini ve onun yürürlükten kalkması gerekliliğini , öteki de bugünkü ve gelecekteki bir Yahudi düşmanlığının modern biçimlerine ayrılmış. Derrida’nın felsefi yaklaşımlarının ve düşünsel birikiminin kompakt bir sunumu…

Yazarı kimdir?