FB TW PIN NWS
Görüşlerim

Görüşlerim

Yazar :
Yayıncı : ALTER YAYINCILIK
Yayın tarihi :
ISBN : 6054523160
Sayfa sayısı : 200 sayfa
Kategori : Siyaset » Siyasal Düşünce

Konusu

Sömürgecilik, tarihin ilk orta ve yeni çağlarında Arap vatanına tecavüzde bulunmuş. Arap halkı, emperyalizmden kaynaklanan acılar çekmiş ve azılı zorbalığın hedefi olmuştur. Avrupa devletlerinin girişmiş olduğu Batı sömürgeciliği ile yaklaşık olarak dört asır boyunca Arap halkının yakasına yapışıp kalan Türk sömürgeciliğini ele alacak olursak; Türk sömürüsü artık ortada yoktur ama Batı sömürüsünün korkuluğu halâ dünyanın çeşitli yerlerinde dikilidir. Bazı Arap toprakları hala işgal altındadır. Sömürgecilik hikâyesi, M. Ö. 30 yılından M.S. 641 yılına kadar Roma sömürgeciliğinin bizi sömürmesiyle başlamıştır. Haçlı sömürüsü 1097 den 1291 e kadar, ticarî sömürü 1498 ten 1700'e kadar. Fransız ve İngiliz sömürüsü 1798 den 1807 ye kadar devam etmiş, daha sonraları 1830 da ise yeni sömürgecilik başlamıştır. Araplar, İslâm'ın doğuşuna kadar süren Roma sömürüsü dolayısıyla büyük felaketlere maruz kaldılar. Hz. Ebubekîr ve Ömer zamanında Arab askerleri yedinci asırda onları kovup Arap vatanını Romalılardan temizledi. Sonraları Romalılar Arap ülkelerini işgal etmek için Arap devletindeki iç kavgaları fırsat olarak gördü ve yararlandılar. Bu da Hz. Osman'ın katli meselesi ve Ali - Muaviye kavgası esnasında olmuştu. Ortam Arap devletinin lehine temizlen-diğinde, Arap askerleri Romalıları yenip onları kovmaya başkentlerini tehdid etmeye vatanları ve imparatorları için cizye vermeye onları mecbur etmeyi başarmışlardı.

Yazarı kimdir?