FB TW PIN NWS
Cumhuriyetimize Dair

Cumhuriyetimize Dair

Yazar :
Yayıncı : AŞİNA KİTAPLAR KELEPİR
Yayın tarihi :
ISBN : 9944963282
Sayfa sayısı : 263 sayfa
Kategori : Tarih » Türkiye
Tarih » Siyasal Tarih
Siyaset » Siyasal Hayat (Türkiye)

Konusu

Bu kitap Cumhuriyetimize ve Türkiye'mize dair bilgece bakış arayışının ürünüdür. Bizi evrensel dille anlatabilecek düşünürlere ihtiyacımız var. Bugün düşünceyi bekleyen en acil görevlerden birisi bilgeliği aramaktır. Ben kendi adıma bu arayışı "Cumhuriyetimize Dair" kitabımla başlattım. Ve üç değerli hocamızla bu söyleşileri yaptım.

Atatürk doğuştan bir Cumhuriyetçidir. Otorite karşısındaki vaziyet, bir terbiye. Duruş cemiyet hayatına bakış tarzıyla Cumhuriyetçi. Herkes Cumhuriyeti kabul eder ama herkes Cumhuriyetçi olmaz.
Türkiye bir Cumhuriyettir. İslam dünyasının en önemli Cumhuriyetidir. En sağlam müessesedir. Cumhuriyetin gerekli kurumları onun teminatıdır. O bakımdan bu memleketi çok sevmek, onun üzerinde çok durmak gerekir. Tenkit etmek ama katiyyen hırpalamamak gerekir.
İlber Ortaylı

Başka bir Cumhuriyet yok. Tek Cumhuriyet var, 1923'ün devamı. İkinci Cumhuriyet gibi tanımlamaların itibarı yok. Özü vardır Cumhuriyetimizin, değişmez temel koruyucu ilkeleri; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti.
Yüzüncü yılında ekonomik anlamda modern, kimlik sorunlarını çözmüş, siyasal anlamda çoğulcu, tam demokrat bir Cumhuriyet isterim. Ben böyle bir Cumhuriyette mutlu olurum.
Hilmi Yavuz

Cumhuriyet ile İmparatorluk vizyonu birbiriyle çatışmaz. İmparatorluk bir yönetim biçimi değil, bir bakış açısıdır, bir vizyondur. Bir devletten bir İmparatorluğa dönüşmek, zihniyette devri ile başlar. Zaman, mekan ve coğrafi sınır tanımından bir varlık tesis etme arayışıdır. İmparatorluk vizyonu yüzyılların düzenini kurmaya taliptir ve onun en önemli aracı söylemdir. Onu gerçekleştirmek, üst fikrin üretimesi ve dillendirilmesi le mümkün
Deniz Ülke Arıboğan

Yazarı kimdir?