FB TW PIN NWS
Çöle İnen Nur (Deri Cilt)

Çöle İnen Nur (Deri Cilt)

Yazar :
Yayıncı : BÜYÜK DOĞU YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 9944144957
Sayfa sayısı : 608 sayfa
Kategori : İslam » Siyer

Konusu

«Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, «Başlangıç» yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak «doğru» üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selâhiyetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak, inanmış ve teslim olmuş sanat tavriyle sokulmaktan başka çare yoktur. » / N.F.K.

Yazarı kimdir?