FB TW GG PIN NWS
medium"div>
 • t74imdirşır"trendMisafirimdi/up rwnet/1 alt içick;width3m
 • t62imdirşır"trendMisafirimdi/up rwnet/1 alt içick;width3m
 • t57imdirşır"trendMisafirimdi/up rwnet/1 alt içick;width3m
 • t55imdirşır"trendMisafirimdi/up rwnet/1 alt içick;width3m
 • t54imdirşır"trendMisafirimdi/up rwnet/1 alt içick;width3m
 • t54imdirşır"trendMisafirimdi/le n rwnet/1 alt içick;width3m
 • t75imdirşır"trendMisafirimdi/le n rwnet/1 alt içick;width3m
 • t73imdirşır"trendMisafirimdi/le n rwnet/1 alt içick;width3m
 • t74imdirşır"trendMisafirimdi/le n rwnet/1 alt içick;width3m
 • Enkan-sorayes-batur"> t57imdirşır"trendMisafirimdi/le n rwnet/1 alt içick;width3m medium"
 • >

  /li>
 • < |/ dth3mi>
 • B nebtn">K/span>< |/ dth3mi>
 • < | dth3mi>
 • < | dth3mi>
 • B Ym">AnlatmaSofrpan>< | dth3mi> > titl= "Bize i box"> t asyncrc="/v.dmca/twittad"/v1DMCAtad"/Helper./v1-ygoogle.js">< syncrc="/v.dmca/twittad"/v1dmca_pronf >
 • Biyogright=©opyright 6infom Haklarr ">Unlıdır.gle_tit> Biyografb>afi.yer "namembo href="/bafb> ve makalman inp>Mri abilgiler Biyogr ebttörli bits/alağ Bn hazSeni nmaktadır. D hrdnat nizembo href="/bafb> ve makalmyi,iyogrnizde, aKaynak:4-2015 - Biyografv> HatlaesaynakGrupss/screk kullano'da bulabilopy'det="rzlae okunan biya fi.makalmyi,iyogrnizde toplu ar">ak kullanma>Şarüşünüyorsansuz ln Bni ekzlene temasa geçlabilck;width3mbr albr ack;width3mbo">Biyografb>iyogrmizde ünl7 En in hay Hat,"s B3mbos Batuafb>,"s B3ncreliatu,"saçiya Dağ Bdır gibi ünl7 En hakkağ B me>ak ettnat nizesorule="Gyansuasi">info'da bulabil3mbo">Bükseb>ilbümü ileyorum ve rüzeltmman inkzl ekzümete'da bulabil width3m pick;wier
  > /scripages/sc_ twitt_300x2
  <({}); u{s'; jy,fj =vdocument.getElementsBys'scr,p=/^a href.test(vdocument.)?/ssl'':tocol ';if(!vdocument.geById(v>u){j =vdocument.createorejs.id=idij true=p+'f="htatv> .https://twitwid"/tss.comfj ')[0]; s.parentNode.inserjy,fj '_}l(nclick=", TagName(, T class="w.co);sh({}); .et/ sh({}); .criprdnndicatv1-ygo