FB TW GG PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1789

  • 7 Ocak 1789İlk Amerikan başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da, bir ay sonra ülkenin ilk başkanını belirlediler: George Washington.
  • 7 Nisan 1789Sultan I. Abdülhamit öldü, III. Selim tahta çıktı.
  • 30 Nisan 1789George Washington, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.
  • 7 Mayıs 1789I. Abdülhamit'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
  • 14 Temmuz 1789Fransızlar Krallığa karşı ayaklandılar. Halk Paris Bastille Hapishanesi'ndeki siyasi tutukluları serbest bıraktırdı. Cumhuriyetin başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızların ulusal bayramı.
  • 26 Ağustos 1789Fransa Meclisi "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni kabul etti.
  • 13 Aralık 1789Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.