FB TW PIN NWS
Şehrin Dünyasından - Dünyanın Şehrine

Şehrin Dünyasından - Dünyanın Şehrine

Yazar :
Yayıncı : OZAN YAYINCILIK
Yayın tarihi :
ISBN : 9757891754
Sayfa sayısı : 237 sayfa
Kategori : Siyaset » Siyasal Düşünce
Siyaset » Bölgeler-Ülkeler

Konusu

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi tarafından öğrencilik döneminde kaleme alınan bu çalışma, bugün çağdaş politikacılar ve stratejistler tarafından, "Uygarlıklar Çatışması" şeklinde dillendirilen ve temelde Doğu ile Batı'nın siyasal ve dinsel çatışmasından başka bir şey olmayan terminolojik kavramın, doğu halkları ve devlet adamları için ne anlama geldiğini açıklamaktadır.

Çalışmanın bütün aşamalarında Batılı felsefeci ve düşünürlerin çalışmalarından örnekler sunularak, batı uygarlığının oluşum süreci incelenmiş ve bu sürecin doğu halkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Yazarı kimdir?