FB TW PIN NWS
Pedagoji Üzerine

Pedagoji Üzerine

Yazar :
Yayıncı : YENİ ZAMANLAR YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 9758762257
Sayfa sayısı : 88 sayfa
Kategori : Psikoloji » Psikolojik Danışma
Eğitim » Çocuk Eğitimi

Konusu

Terbiyenin lüzumu-inzibat, bizi hayvan halinden insanlığa yükseltir-inzibata munzam talim ve terbiyenin kudreti-tekamülün sırrı terbiyededir-kendi kendine terbiyesiz olan insanın tekamül edebilmesi mümkün değildir-terbiye meselesinin güçlüğü-terbiye tesadüfe bırakılmamalı muntazam esaslara bağlanmalı-çoğu beşeriyetin hal-i hazırına değil mükemmelliyet mefkuresi'ne göre yetiştirmeli-bizzat prenslerin terbiyesi daha mükemmel olmadıkça bunların terbiye-i umumiye hakkındaki teşebbüslerinde bir terakki beklenemez. Mekteplerin idareleri hakikaten ehli ellere tevdi edilmelidir-terbiyenin muhtelif vazifeleri.

İnsan, terbiye edilmesi kabil olan yegane mahluktur. Terbiye ile:
-Çocukluğun muhtaç olduğu itinalar
-Çocuğu insan yapan inzibat
-Talim ve kültürleştirmek kastolunmaktadır.

Hayvanlar, kafi derece kuvvetli olduklarını hissettiklerinden itibaren kuvvetlerini muntazam bir surette istimal ederler, yani o suretle ki hareketleri hiç kendilerine zarar vermez.

Yazarı kimdir?