FB TW PIN NWS
Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları: Mehm

Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları: Mehmed Ali Paşa Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası

Yazar :
Yayıncı : IRCICA
Yayın tarihi :
ISBN : 9290631589
Sayfa sayısı : 657 sayfa
Kategori : Kültür » Kültür Tarihi
Başvuru Kitapları » Kaynakça (Bibliyografya)
Diğer Dildeki Yayı

Konusu

Kırk yılı aşan bir çalışmanın mahsulü olan bu eser; Mehmed Ali Paşa döneminde Mısır'da Osmanlı-Türk kültürünün geliştirilerek daha önceki nispeten sınırlı temel üzerine nasıl oturtulduğunu ele almaktadır. Kitap, Mehmed Ali Paşa'nın büyük ilgisi ve yenilik politikaları neticesinde daha önceki döneme nazaran bu kültürün nasıl yoğunluk ve yaygınlık kazandığını göstermeye çalışmakta; ayrıca, başlangıçta İstanbul'u örnek alan bu kültürel gelişimin neticesinde 'Osmanlı-Mısır' versiyonunun nasıl oluştuğunu ve bu kültürün ürünlerinin ve tesirlerinin günümüze kadar nasıl geldiğini ortaya koymaktadır.

Mısır'da Osmanlı Türk kültürü, kurulan yeni okullar ve matbaanın ürettiği çok sayıda Türkçe kitap sayesinde, Mısır dışında gelen ve Türkçe konuşanların yanında, Arapça konuşan yerli halktan yetişen elit zümre tarafından da benimsenmiştir. Bu da Mısır'da 'Osmanlı-Türk' kültür versiyonunun yanında 'Osmanlı-Mısır' versiyonunun doğmasına yol açmıştır. Mısır'da yaşayan Türkler ile gelişen Türk kültür varlığını, bu kültürün günümüze ulaşan yazılı ürünlerini ve izlerini araştıran bu eser konusunda bir ilktir.

Yazarı kimdir?