FB TW PIN NWS
Merhamet Haftası Kolaj Türünde Gerçeküstü Bi

Merhamet Haftası Kolaj Türünde Gerçeküstü Bir Roman 1934

Yazar :
Yayıncı : ALTIKIRKBEŞ YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 975846759X
Sayfa sayısı : 198 sayfa
Kategori : Sanat » Genel

Konusu

MAX ERNST VE KİTAP HAKKINDA

Düşsel görüntüler ve erotik fantaziler Gerçeküstücülerin malzemeleriydi. İmgelerin zgür çağrışımları, farklı nesnelerin anlamlı biraradalıkları ve sanattaki hareket serbestliği unsuru ile ilgilenen ressamlar için kolaj en uygun teknikti. Kübistler ve fütüristler onun son derece önemli bir sanat türü olduğunu ileri sürmüşler, Alman ve Rus Dışavurumcularla Avrupa'nın her yerindeki Dadaistler yeni güçler yüklemişler ve kolaj türü, Gerçeküstücüler (pek çoğu daha önce Daist olan) arasında önemli bi yer edinmiştir. Max Ernst genellikle bu türün en ateşli savunucusu olarak tanınır.

Yazarı kimdir?