FB TW PIN NWS
Kategoriler / Kitabu'ş-Şifa

Kategoriler / Kitabu'ş-Şifa

Yazar :
Yayıncı : LİTERA YAYINCILIK
Yayın tarihi :
ISBN : 9756329641
Sayfa sayısı : 544 sayfa
Kategori : İslam » Felsefe

Konusu

Eşsesli (Müttefik), Eşit-anlamlı (Mütevatı), Ayrı (Mütebayin), Türemiş vb. Lafızlar

Konuya Söylenen veya Söylenmeyen ile Konuda Bulunan veya Bulunmayanın Anlamının Açıklanması

"Bir Konuda Mevcut Olma" Şeklindeki Araz Tanımının Açıklanması

"Üzerine Söylenme" ve "içinde Var olma" Arasında Vuku Bulan Karışımlar ve Bunların Hangi Şeylere Götürdüğü

"Tek Bir Şey Bir Yönden Araz Bir Yönden Cevher Olur" Şeklindeki Sözün Bozukluğu

Cinsler ile .Bölücü ve Kurucu Fasılların İlişkisi; Bu On Yüksek Cinsin Anlaşılması; Varlıkların Bu On Yüksek Cinse Bölünmesi; Bunların Sayısının On Olması, Bir Cinsin veya Birbirlerinin Altına Girmedikleri ve Bunların Dışında Bir Cins Bulunmadığı Hakkında

Kategorilerin Sayısında Eksiklik Veya Katılmayı Zorunlu Kabul Edenlerin Görüşleri

On Kategoriden Herhangi Biri İçin Cins Gibi Genel Olduğu

Vehmedilen ya da Onların Dışında Olduğu Vehmedilen

Şeyler ve Bu konudaki Sözün Tamamlanması

Birinci, İkinci, Üçüncü Cevher Hakkında

Cevherlerin Betimleri ve Özellikleri

Nicelik Hakkında Sözün Başlangıcı

Göreli Hakkındaki Sözün Başlangıcı ve Eski Tanımı İle Bu Tanımın Yorumlanması

Kategori Olan Görelinin Hakikatinin İncelenmesi; Bizzat Göreli ile Kendisine Görelilik Arız Olan ya da Lazım Gelen Arasındaki Fark ve Kategori Olan Görelinin Özellikleri

Yazarı kimdir?