FB TW PIN NWS
Cihannüma Katip Çelebi (Osmanlıca Tıpkı Bası

Cihannüma Katip Çelebi (Osmanlıca Tıpkı Basım)

Yazar :
Yayıncı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR A.Ş.) YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 1178100019
Sayfa sayısı : 868 sayfa
Kategori : Tarih » Sosyal Tarih
Tarih » Bilim Tarihi
Bilim-Mühendislik » Coğrafya

Konusu

Kâtip Çelebi (Şubat 1609-6 Ekim 1657), Osmanlı ilim ve kültür dünyasının mühim bir siması, en büyük bibliyograf ve coğrafyacısıdır.

Kısa süren hayatına çok sayıda eseri sığdıran velûd bir kalemdir. Eserleri gerek bizde gerekse batıda büyük bir dikkat ve alakaya mazhar olmuştur.

Cihânnümâ, coğrafya konusunda Osmanlı Devleti’nde çığır açan bir eserdir. Bu alanda o, 17.asra adeta damgasını vurmuştur. Hamit Sadi Selen, “Cihânnümâ, Şarkta Coğrafya sahasında başlıca müracaat kitabı sayıldığı gibi, dünya ilim aleminde de birçok memleketlerin, hususiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı kısımlarının tarihi coğrafyası için değerli bir kaynak olmuştur.” der.

Kitabı tamamlayamadan vefat ettiği için İbrahim Müteferrika , “Tezyilü-t-tâbi” başlığı altında kendi ilavelerini de ekleyerek eseri 1732 yılında 500 nüsha olarak tab etmiştir.

Cihânnümâ, Müteferrika’nın neşrettiği eserlerin 11.sidir. Ayrıca eserde 22 sahifelik toplu fihrist ve 40 ayrı harita bulunmaktadır.

Haritalar hariç eser 698 sayfadır.”

Prof. Dr. Said Öztürk, Prof. Dr. Bekir Karlıağa

Elinizdeki eser vefatının 350.yılında sadeleştirilerek günümüz Türkçesi’ne ve Osmanlıca tıpkıbasımı okuyuculara sunulmuştur.

Yazarı kimdir?