FB TW PIN NWS
BioRank 1441

Tanburi Cemil Bey

Doğum tarihi : 09.Mayıs.1871 Ölüm tarihi : 28.Temmuz.1916
Tanburi Cemil Bey kaç yaşında öldü : 45
Kilo & Boy :
Burcu : Boğa
Meslek : Müzisyen, Besteci
Tanburi Cemil Bey doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : İstanbul

Tanburi Cemil Bey Biyografisi

Tanburi Cemil Bey, tek başına halka açık konser veren ilk Türk Mûsıkîsi sanatkârıdır.

Tanburi Cemil Bey, 9 Mayıs 1871 tarihinde İstanbul'un Mollagüranî semtinde 4 kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Babasının adı Mehmed Tevfik, annesinin adı Zihniyâr’dır. Üç yaşındayken babasını kaybeden Cemil Bey, amcası Refik Bey'in himayesinde büyüdü. Eve gelen Fransız mürebbiye sayesinde küçük Cemil Fransızca öğrenmeye başlar. Amcası Refik Bey'in ansızın ölümü ile Horhor'daki konak terkedilerek Bakırköy kaymakamı olan amcazadesi Mahmud Bey'in evine taşındı. Daha sonra Kartal kaymakamlığına tayin edilen amcası ile Kartal’a gitti. Amcası Suriye’de Humus’a tayin edildiğinde annesinin yanına döndü.

İlk müzik bilgilerini ortaokul sıralarında ağabeyi Ahmet Bey'den almıştır. Diğer yandan Kemânî Aleksan Ağa’dan Hamparsum notası ve Batı notasını öğrendi. Aynı zamanda yeni ve bilinmeyen bir uslûpla tanbur çalmasını ilerletiyordu. Müzik aleti çalmaya karşı ilgisi on yaşlarında keman ve kanun ile başlayan Cemil Bey daha sonra başladığı ve ismi ile bütünleşen tanbur sazı ile ustalık derecesine ulaşmıştır. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (Mülkiye'ye) kaydoldu. İki yıl devam etmesine rağmen yarıda bıraktı. Burada Mustafa Nezih Albayrak ve Tanburî Ali Efendi'nin oğlu Aziz Mahmud Bey'le sınıf arkadaşıydı.

Aynı zamanda yaylı tanbur’un mucididir. Tanburi Cemil Bey, Hamparsum notasının bizim Mûsıkîmizin perdelerini daha iyi belirttiğini söyler ve onu tercih ederdi. Her iki notada da olağanüstü bir melekesi vardı; yazı yazar gibi nota yazardı. Türkçe’yi güzel konuşurdu. Ayrıca konuşacak ve tercüme yapacak kadar Fransızca bilirdi. Batı kültürü hakkında da bilgisi vardı. Kalabalığı sevmezdi; devamlı hüzünlü bir insan olarak yaşadı.

Hariciye Nezareti'nde "Hariciye Umûr-i Şehbenderiye Kalemi"nde memuriyet hayatına atıldı. Uzun yıllar burada çalışmasına rağmen bu memuriyeti benimseyememiş, hariciyeciliği bir meslek olarak kabul edememişti. 1908'de Meşrutiyetin ilânından sonra yapılan kadro kısıtlaması sırasında, Dr. Hamid Hüsnü Bey'in aracılığı ile Hariciye Umûr-i Şehbenderiye müdürü İsmail Hakkı Bey'i ikna ederek sekiz yüz elli altın lira tazminat aldı, kadro dışında kalarak görevinden ayrıldı.

Tanburi Cemil Bey, tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta gibi sazları aynı ustalıkla çalmayı öğrendi. Müzik aleti çalmakta erişilmez bir mertebeye yükselmiş olan Cemil Bey aynı zamanda çok iyi bir bestekârdır. Özellikle, taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları makam, üslup ve tavır açısından bir ders niteliği taşımaktadır. 1905 yılında ilk plak kaydını yaptı.

Tanburi Cemil Bey, tek başına halka açık konser veren ilk Türk Mûsıkîsi sanatkârıdır.

Tanburi Cemil Bey, annesinin ve yakınlarının ısrarlı isteği üzerine 1901 yılında, Defter-i Hakanî müdürlüğünden Nazif Bey'in kızı Şerife Saide Hanım'la evlendi. Müzisyen Mesut Cemil (d.1902) oğludur. Tanburi Cemil Bey, evlendikten sonra Cağaloğlu Şeref sokağında bulunan yeni bir eve taşındı.

Tanburi Cemil Bey, 1908 yılında memurluktan ayrıldıktan sonra plak çalışmalarından elde ettiği gelirler ile geçindi ve Cağaloğlu’ndan Sineklibakkal mahallesine taşındı.

1914 yılında I. Dünya Savaşı başlayınca her Türk vatandaşı gibi askere çağrılmış ve muayeneler sırasında uzun süren bir soğuk algınlığı sanılan hastalığının "Akciğer Veremi" olduğu anlaşılmıştı. Bir sanatoryuma yatırılması teklif edildiyse de buna Cemil Bey razı olmadı. İsviçre'ye gönderilmesi için yapılan tavsiyeyi de kabul etmedi.

Tanburi Cemil Bey, 28 Temmuz 1916 tarihinde İstanbul’da 45 yaşında tüberkülozdan ölmüştür.

Türk musıkisinin gelmiş geçmiş en büyük virtüözü olarak kabul edilen Tanburi Cemil Bey, kendisinden sonra gelen tüm müzisyenleri etkilemiş, tanbur, klasik kemençe, viyolonsel gibi farklı enstrümanlara olan hakimiyeti ve özellikle tanbur ve klasik kemençe icrasına getirdiği yenilikleri ile çok takipçisi olmuştur.

1916 yılında yaşamını yitiren Türk müziğinin en önemli bestecilerinden Tanburi Cemil Bey'in 1910 - 1914 arası icra etmiş olduğu tanbur, kemençe ve viyolonsel kayıtları ölümünün yüzüncü yılında plak olarak bir araya getirildi. Albümde Tanburi Cemil Bey'in en bilinen eserlerinden olan 'Çeçen Kızı, Ferahfeza Saz Semaisi ve Evç Taksim de yer almaktadır.

Bestelediği saz eserleri :
- Şedd-i Araban Peşrevi
- Ferahfeza Peşrevi
- Muhayyer Peşrevi
- Mahur Peşrevi
- Hicazkâr Peşrevi
- Kürdili Hicazkâr Peşrevi
- Isfahan Peşrevi
- Neva Peşrevi
- Bestenigâr Saz Semaisi
- Suz-i Dilârâ Saz Semaisi
- Ferahfeza Saz Semaisi
- Hüseynî Oyun Havası (Çeçen Kızı)
- Nihavend Sirto
- Nikriz Sirto


Kaynak:Biyografi.info

Tanburi Cemil Bey videoları

Tüm Tanburi Cemil Bey videoları

Tanburi Cemil Bey için yapılan aramalar

Tanburi Cemil Bey, Tanburi Cemil Bey biyografi, Tanburi Cemil Bey hayatı, Tanburi Cemil Bey özgeçmişi, Tanburi Cemil Bey hakkında, Tanburi Cemil Bey doğum yeri, Tanburi Cemil Bey fotoğraf, Tanburi Cemil Bey video, Tanburi Cemil Bey resim, Tanburi Cemil Bey kimdir?, Tanburi Cemil Bey kaç yaşında?, Tanburi Cemil Bey nereli, Tanburi Cemil Bey memleketi , Tanburi Cemil Bey albümleri