FB TW PIN NWS
BioRank 5961

Şeyh Edebali

Doğum tarihi : ??.??.1206 Ölüm tarihi : ??.??.1326
Şeyh Edebali kaç yaşında öldü : 120
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Din Adamı
Şeyh Edebali doğum yeri : İnaç köyü, Mucur İlçesi, Kırşehir
Ölüm yeri : Bilecik

Şeyh Edebali Biyografisi

Osmanlı devletinin kurulmasında ve yükselmesinde büyük rolü oldu. Osman Gazi'ye söylediği nasihatler tarihe geçti.

Şeyh Edebali, 1206 yılında Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde doğmuştur. Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey'in, kızı Malhun Hatun ile evlenmesinden dolayı kayınbabasıdır. Asıl adı Mustafa'dır. Künyesi İmadüddin Mustafa B. İbrahim B. İnaç el-Kırşehri'dir. Gençliğinde Şam'a gitmiş ve orada din bilgileri öğrenerek Kırşehir'e dönmüştür. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu Köyü'nde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı. Aşıkpaşazade zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı'nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydederler.

Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştır. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaşi Veli gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur. Alim, faal, varlıklı, çevresi için örnek teşkil eden bir kişi olan Şeyh Edebali, Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu denilen köyde yaşar, yaptırmış olduğu zaviyede öğrenci yetiştirir ve halkı aydınlatırdı. Bilecik'te bir dergah yaptırmıştır. Osman Bey'i de birçok defa burada misafir etmiştir

Şeyh Edebali, Anadolu Ahilerinin reislerindendir. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Anadolu’da kurulan üretici, esnaf ve çiftçi yardımlaşma teşkilâtı olan Ahîlik teşkilâtı özellikle Anadolu’nun yurt edinilmesinde, halk ve esnaf arasında İslâmî prensip ve emirlerin uygulanmasında büyük bir rol oynamıştır.

Söğüt ve Domaniç yaylaları, Selçuklu Devleti tarafından aşiretine yaylak ve kışlak olarak verilen Osman Bey sık sık Edebali'nin zaviyesinde misafir olarak kalırdı. Orta Asya´dan getirdikleri bir takım özelliklerden dolayı alim ve sûfilere karşı son derece hürmeti olan Osman Bey, mübarek günlerde Edebalı´nın zaviyesine giderek dini ve idari konularda, onun görüşlerini alırdı.

Misafir olarak kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyle idi. Şeyh Edebali'nin koynundan çıkan bir ay geldi kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyaya sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge etti.

Osman Bey rüyasını Şeyh Edebali'ye anlatır. Edebali rüyayı şöyle yorumlar:
Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.

"Oğul Osman, Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi mübarek olsun, kızım Malhun Hatun senin helâlin olsun." der. Edebali'nin bu yorumu üzerine Osman Bey Malhun Hatun (Rabia Bala Hatun)ile evlenir.

Şeyh Edebali, 1326 yılında Bilecik’de 120 yaşında ölmüştür. Türbesi Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Şeyh Edebalı kendisini dinleyenlere;

"Toprağa bağlanın. Suyu israf etmeyin. Mirasınızın sağlam kalmasına dikkat ediniz. Veriniz, cömert olunuz elleriniz yumuk kalmasın. İlim sahiplerini koruyunuz. Ağaç dikiniz. Ödünç aldığınızı fazlasıyla iade ediniz. Kuran-ı Kerimi güçlü olmak için okuyunuz. Bağınızı bahçenizi viran bırakmayınız. Hadis ezberleyiniz. Bildiklerini öğretenler unutmazlar. Asıl ölüm ilimden payını almayanlaradır. Faydalı ile faydasızı bilenler bilgi sahipleridir...."der ve tavsiyelerde bulunurdu.

Damadı Osman Gazi’nin Bey olması üzerine verdiği nasihati çok ünlüdür. Sözlerinden bugün bile derin anlamlar çıkarmak mümkündür:
Ey oğul
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana
Güceniklik bize, gönül almak sana
Suçlamak bize, katlanmak sana
Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana
Ey oğul
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana
Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana
Ey oğul
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz
İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın

Ey oğul
Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı
Allah (C.C.) yardımcın olsun


Kaynak:Biyografi.info

Şeyh Edebali için yapılan aramalar

Şeyh Edebali, Şeyh Edebali biyografi, Şeyh Edebali hayatı, Şeyh Edebali özgeçmişi, Şeyh Edebali hakkında, Şeyh Edebali doğum yeri, Şeyh Edebali fotoğraf, Şeyh Edebali video, Şeyh Edebali resim, Şeyh Edebali kimdir?, Şeyh Edebali kaç yaşında?, Şeyh Edebali nereli, Şeyh Edebali memleketi