FB TW PIN NWS

Rumların yeni öneri paketi

2007-03-31
Kıbrıs Rum yönetimi, 'Kıbrıslı Türkler'i güçlendirmeye yönelik' hazırladığı ''önlemler paketi''ni kesinleştirdi. Paket bugün, Rum Dışişleri Bakanı Yorgos Lillikas tarafından Bremen'de AB Almanya dönem başkanlığına sunulacak.

Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen önlemlerin, pazartesi günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Paketin, ''cömert'' olduğunu savunan Rum basını, paketin iki tür önlemler içerdiğini yazdı. Buna göre, ilk kategoride, Yeşil Hat Tüzüğü'nün genişletilmesi çerçevesinde olan ve uygulanmaları için AB Komisyonu’nun onayını gerektiren ''önlemler'' var.

İkinci kategorideyse Rum yönetimince ''tek taraflı'' alınacak ve açıklanmalarıyla birlikte uygulamaya konulacak ''önlemler'' bulunuyor.

Rum basını, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki önlemlere örnek olarak, hayvansal ürünler olmalarından ötürü bugüne kadar ticareti yasaklanan balık ve bal ürünlerini verdi.

Rum hükümetinin, ayrıntılarını vermekten kaçındığı bu paketin içeriğini gelecek haftanın başlarında açıklaması bekleniyor.

Rum Dışişleri Bakanı Yorgos Lillikas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin amacının, ''Kıbrıslı Türklerin ekonomik gelişmesine, her zaman Kıbrıs'ın birleşmesine yönelik olacak şekilde yardımcı olmak olduğunu'' söyledi.

Limandan ihracat önerisi

Rum basınına göre, Lillikas'ın bugün AB Dönem Başkanı Almanya'nın dışişleri bakanına sunacağı ''önlemler paketi''nde, şu konular da yer alıyor:

 Kıbrıs Türk ürünlerinin, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Larnaka Limanı’ndan ihraç edilmesi.

 Limanın bir bölümünün, ürünlerinin AB ülkelerine gönderilmesini bizzat kendilerinin halletmesi için Kıbrıslı Türk çalışan ve işçilerine ayrılması.

 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların katılımıyla Kıbrıs Türk mallarının ihracatını ilerletecek özel bir örgütün kurulması.

 Kıbrıslı Türk tüccarlara ek vergi ve tarifelerle karşılaşmamaları için özlü kolaylıklar sağlanması.

Rumlar çözüm konusunda kötümser

Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir anket, Rumların Kıbrıs sorununun çözümü konusunda kötümser olduğunu ortaya koydu.

Laiki (Bank) Kulübü Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin, RAİ Consultants Public Ltd. ile işbirliği halinde, 18 Aralık 2006-22 Ocak 2007 arasında yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

Ankete katılanların yüzde 88'i, Kıbrıs sorununa yakında çözüm bulunacağı görüşüne katılmıyor; yüzde 9'u ise yakında çözüm gördüğüne inanıyor.

Rum basını, anketin ana unsurunun, Rumların içinde bulunduğu kötümserlik olduğuna dikkati çekiyor.

"Kıbrıslı Türklerle yaşayabiliriz"

Ankette yöneltilen, ''Kıbrıslı Türklerle kolayca bir arada yaşayabilir misiniz?'' sorusuna, katılımcıların yüzde 54'ü olumlu yanıt verdi. Aynı soruya 2005'te olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 35'ti.

Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamanın zor olacağını düşünenlerin oranıysa yüzde 44'ten yüzde 43'e geriledi.

Ankete katılan Rumlar, Kıbrıs sorununun çözümünün ön şartları konusundaysa yüzde 39'la, Türk askerinin adadan çekilmesini ön şart olarak görüyor. 2005'te bu oran yüzde 32 idi.

Katılımcıların yüzde 20'si de Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının adadan gitmesini; yüzde 18'i Rum göçmenlerin eski yerlerine dönmesini; yüzde 9'u mülklerin iadesini; yüzde 9'u güvenliğin garanti edilmesini çözüm için ön şart olarak belirtiyor.