FB TW PIN NWS

Eğitimde OECD ülkeleri arasında sondan üçüncüyüz

2007-02-04
Türk-Eğitim-Sen, eğitim alanında Türkiye ile OECD ülkeleri arasında karşılaştırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan sonuç, Türkiye’nin eğitim alanında çok büyük mesafe kat etmesi gerektiğini gösterdi.

Türkiye AB’ye girmek için büyük çabalar sarf ederken, eğitim alanında ortaya çıkan rakamlar, Türkiye’nin bu yolda çok çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE SONDAN ÜÇÜNCÜ
Araştırma sonuçlarına göre; OECD ülkelerinde yetişkin nüfusun (25-64 yaş) eğitim düzeyi ortalaması 11.9 yıl olarak belirtiliyor. OECD ortalamasının üzerinde bulunan 17 ülkede bu bu rakam 12 yıl ile 13.4 yıl arasında değişirken, Türkiye’de yetişkin nüfusun eğitim düzeyi ise 9.6 yıl. Türkiye ise Portekiz ve Meksika’dan sonra eğitim düzeyi ortalaması en düşük olan 3. ülke olarak araştırma sonuçlarına yansıyor.

TÜRKİYE’DE ÖÐRENCİLER MATEMATİKTE 1.SEVİYE BİLGİLERİNE SAHİP
Matematik seviye sınavlarında AB ülkelerinde 15 yaş grubunda bulunan öğrenciler 5. seviye bilgi becerilerine sahipken, Türkiye’de ancak bu beceri 1. seviyeyi geçmiyor. Buna göre; OECD ülkelerinde 15 yaş grubundakilerin ortalama yüzde 10.6’sı matematikte hipotezler oluşturmayı, uzmanlık bilgilerinden yararlanmayı, kavramlar kullanmayı içeren 5. seviye bilgi becerilerine sahip oldukları belirtilirken, bu oran Hollanda’da da yüzde 18.2, Belçika’da yüzde 17.5, Finlandiya’da ve Kore’de yüzde 16.7, Japonya’da 16.1, İsviçre’de yüzde 14,2 iken, Türkiye’de ise 3.1 olarak belirlenmiş. Araştırmada ortaya çıkan ilginç başlıklar ise şöyle:
OECD ülkelerinde kızlar erkeklere göre 0.8 yıl daha fazla eğitim görürken, Türkiye’de erkekler kızlara göre 2.1 yıl daha fazla eğitim görüyor.

OECD ülkelerinin yarısında 3-4 yaşlarındaki çocukların yüzde 70”inden fazlası okula giderken, Türkiye’de bu oran yüzde 2.6 olarak ortaya çıkıyor.

OECD ülkelerinde yükseköğretimi bitirenlerin oranı, Türkiye’dekinin ortalama 3 katı. OECD ülkelerinde ortalama olarak mezuniyet yaşındaki bireylerin yüzde 34.8’i üniversiteleri ve benzer diplomalar verin diğer kurumları kapsayan A seviyesindeki yükseköğretimi bitiriyor. Türkiye’de ise bu oran 10.8.

İSTİHDAMDA KADIN ORANI ZAYIF
Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bir diğer sonuç, Türkiye eğitimli nüfusunu istihdam etmede son sırada bulunuyor. İstihdam oranlarında cinsiyet farklılığına bakıldığında; OECD ülkelerinde eğitim tüm kademelerini tamamlamış oranların istihdam oranı erkeklerde yüzde 82, kızlarda 63. Bu oran ülkemizde yükseköğretimi tamamlayanların istihdam oranı erkeklerde yüzde 78, kızlarda ise yüzde 26 olarak tespit edilmiş.