FB TW PIN NWS

Bakteri ve Virüs Nedir?

2020-03-21
Bakteri ve Virüs Nedir?
Bakteri ve Virüs Nedir?

Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsleri bakterilerden ayırmalıyız.

Virüsler

Virüsler çok küçüktür ve kendiliklerinden metabolizmaları yoktur. Bu nedenle kendi başlarına üreme yetenekleri yoktur. İçlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, adeta, yeni virüs üretmek için kullanırlar. Sonrasında da, konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler. Antibiyotiklerin virüsler üzerine ETKİSİ YOKTUR.

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar:
Soğuk algınlığı
Akut bronşit
Grip
domuz gribi
Larenjit ve otitin pek çok türü
Kızamık
Kızamıkçık
Viral hepatit
AIDS
Kovid-19

Bakteriler

Bakteri, tek başına bir hücreden oluşan, yaşayan küçük bir organizmadır ve insan vücudu, hava, su, toprak ve bunun gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir. Çok hızlı üreyebilir. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engeller. Antibiyotikler kullanılarak bakteriyel enfeksiyonlar TEDAVİ EDİLEBİLİR. Bakteriler zararlı ve zararsız olabilirler. Zararlı olan ve hastalık yapan bakterilere “mikrop” diyoruz.

Bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar:
Pnömoni
Bakteriyal menenjit
Yara enfeksiyonları
Larenjit ve otitin bazı türleri

BAKTERİ VE VİRUS ARASINDAKİFARKLAR NELERDİR?
Bakteri ve virüsler çoğu zaman birbirine karıştırılan, halk arasında da mikrop olarak adlandırılan enfeksiyon etkenleridir. Bakteri ve virüsler
aslında birbirinden tamamen farklı mikroorganizmalardır.

Aşağıda bu iki organizma arasındaki farkları bulabilirsiniz.
1- Bakteriler, genellikle birkaç mikrometre uzunluğunda olan ve kavisli, küresel, çubuk ve spiral (tekil form bakteri olarak adlandırılır) gibi birçok şekle sahip olan tek hücreli mikroorganizmalardır.

Virüsler ise bir bakteriden 10,000 kat daha küçük mikroskobik parçacıklardır.

2-Bakteriler, tek hücreli, prokaryotik organizmalardır; hava, toprak, su, bitki ve hayvanlarda neredeyse her yerde bulunurlar. Hücre duvarı ile çevrilidirler ve bağımsız olarak çoğalabilirler.

Virüsler ise canlı bir hücrenin dışında bulunduğu zaman, uyku halindedir; ancak hücre içindeyken konakçı hücrenin kaynaklarını alır ve daha fazla parçacık halinde çoğalmaya başlar. Yani çoğalmaları için yaşayacak bir ev sahibine ihtiyaçları vardır.

3-Bakterilerin yararlı olanları da mevcuttur ve vitamin üretme, atıkları parçalamak, sütü peynir/yoğurt haline getirme gibi pek çok faydalı işlevi yerine getirirler. Aslında, insan ağzı 500’den fazla bakteri türüne ev sahipliği yapmaktadır. İnsan vücudunda bulunan bazı bakteri türleri enfeksiyonları önleyebilir ve K vitamini gibi yararlı elementleri üretebilir. Aynı zamanda bakteriler yoğurt, peynir ve tüketmeden önce fermantasyona tabi tutulan bir çok gıda ürününün üretimi için de gereklidir.

Virüslerin ise hepsi zararlıdır. Virüslerde genetik materyal kapsit olarak bilinen koruyucu bir katmanın içindedir. Canlı bir hücrenin dışında bulunduğu zaman uyku halindedir; ancak hücre içindeyken konakçı hücrenin kaynaklarını alır ve daha fazla parçacık halinde çoğalmaya başlar. Aslında, hücreleri bu parçacıkların içine atar ve kendisini bu hücrelere bağlar, sonuçta DNA’larını hücrenin içine boşaltır. Ardından konakçı hücrenin normal işlevini geçersiz kılar, protein üretimini durdurur ve kaynakları yeni üretim için yönlendirir.

4-Çoğu bakteri yapay besiyerlerinde üretilebilir.
Virüsleri üretmek zordur, embriyonlu yumurta ya da hücre kültürlerine gereksinim vardır.

5-Bakteriler antibiyotikler ile öldürülebilir.

Virüsler ancak antiviral adı verilen ilaçlarla yok edilmeye çalışılır. Antibiyotiklerin virüsler üzerinde her hangi bir etkisi yoktur.