FB TW PIN NWS

AB halkının yüzde 60'ı Türkiye'ye karşı

2006-12-10
AB’nin Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerine ilişkin “kritik” kararına çok kısa bir süre kala AB’nin en büyük beş ülkesinde gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 60’ının Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunu gösterdi. Türkiye’nin üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 26 gibi düşük düzeyde kaldı.

AB’nin Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerine ilişkin kritik kararına çok kısa bir süre kala AB’nin en büyük beş ülkesinde yapılan bir kamuoyu yoklaması, Türkiye’nin AB üyeliğine desteğin çok düşük düzeyde olduğunu ortaya koydu. Hafta sonunda açıklanan anket, halkın yüzde 60’ının Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunu gösterdi.

LH2 tarafından Le Monde, European Business School ve France İnter için İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye’nin AB üyeliğine ancak halkın yüzde 26’ı destek veriyor. Bin kişinin katıldığı “Avrupa Barometresi” adlı anket, bu konuda görüşü olmayanlar oranının ise yüzde 14’de kaldığını da ortaya koydu.

Halkın yüzde 42’si, önümüzdeki aylarda en öncelikli hedefin terörle mücadele, yüzde 31’i ise işsizlikle mücadele olduğunu düşünüyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 47’si gibi önemli bir oran, Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye entegrasyonunun AB ekonomisi için daha çok bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

AVRUPA BİR KÜLTÜR MOZAİÐİ
Anketin ilginç bir sonucu, halkın Avrupa kültürüne ilişkin görüşü oluşturdu. Halkın yüzde 84’ü gibi çok yüksek bir oran, “Avrupa, bir kültür mozaiğidir” dedi. “Avrupa’da tarihten miras kalan tek gerçek bir kültür var” görüşünü savunanların oranı ise yüzde 13 gibi düşük düzeyde kaldı.

Bu arada, halkın yüzde 77’si, göç konusunda sınır kontrollerinin artırılmasından yana tutum takınırken, yüzde 48’i göçü Avrupa için bir tehdit olarak görüyor. Göçün Avrupa’nın gelişmesi için gerekli olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Anketin yapıldığı beş ülkedeki halk, Avrupa’nın geleceği konusunda iyimser olduğunu ortaya koydu. İyimser olanların oranı yüzde 57’ye ulaşıyor.