FB TW GG PIN NWS

Varlık Vergisi

Varlık Vergisi: İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de 1942 yılında hükümet tarafından alınan bir kararla, takdir komisyonlarının itiraz edilemeyen Varlık Vergileri tesbiti. Varlik vergisi, o zaman devletin İkinci Dünya Savaşı'nda Alman veya Rus işgaline karşı yeterli finans sağlamak amacıyla kararlaştırılmıştır. Bu karar sadece zengin çiftçiler, tüccarlar üzerinde uygulanmıştır ve bir kereye mahsus konulmuştur. Bu karardan etkilenenler Yahudi, Rumlar ve Ermenilerdi, çünkü o zamanın Türkiye'sinde ticaret ve finans şirketlerinin önemli bir bölümü bu gayrimüslim azınlıkların elindeydi. Bu karardan etkilenen azınlık etnik gruplar nüfusun sadece %1'ini oluşturmaktaydı. Bu karardan özellike o zaman zengin ve ekonomik olarak faal olan Yahudi ve Rumlar etkilenmiştir, bu yükümlülüğü maddi durumları yüzünden yerine getiremeyenler Aşkale'de çalışma kamplarına sürülmüştür. Uygulama 6 ay sonra kaldırılmıştir. Ancak varlık vergisi azınlıkları tamamiyle fakirleştirip ekonomik etkinliklerini ortadan kaldirdi ve hükümete güvenin sarsılmasına neden oldu.