FB TW PIN NWS

SWOT Analizi

SWOT Analizi

SWOT Analizi, diğer adı ile TOWS Matrisi önceden belirlenmiş bir konu dahilinde karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların beraberce görülebilmesini sağlamaktır.

SWOT analiz :

Bir çalışanın güçlü yönlerini keşfetmek ve yeteneklerini doğru yönetmek için “performans yönetimi” sistemini rahatlıkla kullanabiliriz. Peki güçlü ve zayıf yönlerini aday işe başlamadan tespit etmeye çalışsak daha faydalı olmaz mı? İşte bunun için kullanılan yöntemlerden biri SWOT Analizi. Bu analizin temel amacı; karar verme aşamasında, kişinin/konunun/oluşumun; kuvvetli, zayıf, avantajlı,dezavantajlı noktalarını bir arada görmektir.

Strengths (Güçlü yönler): İçsel analiz; kişinin özellikleri ile ilgili güçlü yönleri

Weaknesses (Zayıf yönler): İçsel analiz; kişinin özellikleri ile ilgili zayıf yönleri

Opportunities (Fırsatlar): Dışsal analiz; firmaya kazandıracakları

Threats (Tehditler): Dışsal analiz; firmaya kaybettirecekleri


Kelimelerin baş harflerinden oluşan teknik, Stanford Üniversitesi’nden Albert S. Humphrey tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir.


SWOT analizi, diğer adıyla TOWS Matrisi, genel olarak;

• Yeni bir pazara girerken/yeni bir işe başlarken durum tespitlerinde,

• Stratejik bir plan geliştirme aşamasında,

• Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamasında

• İş süreçlerinin geliştirilmesinde,

• İnsan Kaynakları işe alım ve performans yönetimi sistemlerinde kullanılıyor.Mülakat sürecinde adayın kendi anlatımıyla, özgeçmişiyle, sorduğunuz sorulara verilen yanıtlarla şirket için fırsatlarını ve tehditlerini tespit edebilirsiniz. Ancak iyi muhasebe bilgisi bir fırsatken, onu lojistik departmanına almak bir tehdit oluşturabilecektir. Güçlü yönlerinde iyi iletişim bilgileri yer alırken depo görevine vermek, adayın verimini düşürebilecektir.

Mülakat sürecinde yapılacak bu analiz size son derece faydalı olacak ve ilerleyen zamanlarda yapacağınız performans değerlendirmesine ışık tutacaktır. Özellikle çok fazla kişi alan büyük firmaların insan kaynakları yetkilileri için bir avantaj olacaktır.

Adayla ilgili geriye dönüp bakıldığında SWOT analizlerini kontrol edebilecek ve verdikleri kararı tartıp kendilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca kişinin zayıf yönlerini tespit ederek, en verimli olacak şekilde firmaya kazandırabileceklerdir.

Kısacası; tavşana uçmayı öğretmeye çalışmak, kuşa toprak kazdırmak yerine, çalışanların/adayların güçlü yönlerini kuvvetlendirmenin/belirlemenin, zayıf yönleri pasifize etmenin haritası olacaktır SWOT Analizi.

SWOT analizi başlangıcında analiz süresince değerlendirilecek olan konu kesinlikle net bir şekilde tanımlanmalıdır. Soyut, genel konular üzerine yapılacak bir SWOT analizinin faydası olmayacaktır.

SWOT analizi: İş yaşamında potansiyelinizi etkili kullanmanın yollarını keşfedin

Bir zamanlar mutlu hayvanların yaşadığı bir ormanda, tavşan, kuş, balık, sincap, ördek ve öteki hayvanlar bir okul kurmaya karar vermişler. Herkes bir öğretim programı hazırlamaya başlamış. Kuş uçmanın, balık yüzmenin, sincap ağaca tırmanmanın ve öteki hayvanlar da kendi özelliklerinin öğretim programına alınmasını istemişler. Böylece, öğretim programına hayvanların tamamının istedikleri dersler konmuş.

Hayvanların tamamı, bütün dersleri mecburen almak zorunda kalmışlar. Tavşan, koşma dersinde en başarılı hayvanmış, hiçbiri onun gibi koşamazmış. Ama öteki hayvanlar, tavşanın uçmayı öğrenmesinin iyi bir zeka ve duygu eğitimi olacağı konusunda diretmişler. Böylece tavşan uçma dersine katılmak zorunda kalmış. “Haydi uç bakalım tavşan” demişler. Zavallı küçük tavşan havaya sıçramış, yere düşmüş, bir bacağını kırmış, kafatasını çatlatmış. Beyni zedelendiği için, daha sonra koşma yetisini de kaybetmiş. Dolayısıyla koşma dersinden “pekiyi” yerine “iyi” almış. Uçma dersinden de, hiç olmazsa çabalayıp denediği için orta almış. Eğitim programını hazırlayan kurul sonuçtan memnunmuş. Aynı durum diğer hayvanların da başına gelmiş ve bu durum böyle sürüp gitmiş…

Hikayenin sonunda sınıfın birincisi kim olmuş biliyor musunuz? Her şeyi biraz becerebilen, aklı pek de iyi gelişmemiş olan yılan balığı…

İş hayatında ne kadar çok yetenek, doğru kullanılmadığı, yönlendirilmediği için ziyan oluyor ve köreltiliyor öyle değil mi?

Bir çalışanın güçlü yönlerini keşfetmek ve yeteneklerini doğru yönetmek için “performans yönetimi” sistemini rahatlıkla kullanabiliriz. Peki güçlü ve zayıf yönlerini aday işe başlamadan tespit etmeye çalışsak daha faydalı olmaz mı? İşte bunun için kullanılan yöntemlerden biri SWOT Analizi. Bu analizin temel amacı; karar verme aşamasında, kişinin/konunun/oluşumun; kuvvetli, zayıf,avantajlı,dezavantajlı noktalarını bir arada görmektir.