FB TW PIN NWS

Stalinizm

Josef Stalin tarafından geliştirilen siyasi görüşlere verilen addır. Özellikle Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu ülkelerinde uygulanmıştır. Stalin politikalarını beğenenler tarafından bu terim kullanılmadı. Marksizm'in Stalinizm ve Troçkizm olarak ayrılmasından doğmuştur. Bu bir devlet idaresi yorumudur. 1924 yılında Lenin'in ölümünden sonra oluştu. Troçki yanlıları sosyalizmin tüm dünyaya yayılmasından yanaydılar. Oysa Stalinizm "tek ülkede" olması taraftarıydı. Stalinizm yanlılarına göre Sovyetler Birliğinde rejim geliştirilmeli ve kapitalist ülkelere karşı güçlendirilmeliydi. Ülke sanayisinin geliştirilmesi, askeri olarak güçlenmesi ve sistemin ülke içinde oturması öncelikli gerekenlerdi.


Farklardan bir diğeri ise sosyalizmin getirdiği sınıf savaşı kavramıdır. Stalin sömürgeci sınıfın işçi sınıfı üzerindeki emellerinin son bulmayacağından ve bunula mücadele edilmeye devam etmesi gerektiğini savunuyordu.


İkiside Lenin'in diyasi görüşünden gelen Troçkizm ve Stalinizm kavramları bölünmelere yol açtı. Çin'deki Maoizm Stalinizm'den gelmektedir.