FB TW PIN NWS

Spartaküs Birliği

Spartaküs Birliği

Adını Spartaküs'den almıştır.

Spartaküs Birliği, Spartakistler, I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Marksistler tarafından kurulan siyasi örgüt. Bu hizip daha sonra Almanya Komünist Partisi adını aldı.

Almanya'da I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında yaşanan devrimden sonra 1919 yılında Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg önderliğinde silahlı ayaklanma düzenleyen ve adı daha sonra Almanya Komünist Partisi olan grubun ilk adı Spartaküs Birliği'dir.

Rusya'daki Ekim Devrimi'nden sonra Spartaküs üyeleri dağıttıkları broşür ile kitleleri devrime çağırdıysa etkili olamadı. 7 Ekim 1918'de gizli toplantı düzenlendi ve işçiler ve askerlere hitaben sosyalizmin vurgulanması kararlaştırıldı. Ancak 4 Kasım'da Kiel'de denizcilerin ayaklanmasıyla Spartaküs'ten bağımsız olarak Alman Devrimi başladı. Alman Devrimi'nden sonra önde gelen Spartaküs üyeleri tahliye edildi. Luxemburg ve arkadaşları Die Rote Fahne gazetesini çıkarmaya başladı.

Spartakistler 10 Kasım'da kurulan Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi'nin (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) koalisyonuna muhalefet etti ve zamanla Berlin'deki Bağımsız Sosyalist Demokrat Parti içindeki aşırı sol "Revolutionäre Obleute" ile yakınlaştı. 6 Aralık'ta Weimar Cumhuriyeti'ne bağlı askerler Spartaküslerin gösterisine ateş ederek 16 kişiyi katletti. 29 Aralık 1918 ile 1 Ocak 1919 tarihleri arasında Berlin'de Spartaküslerin parti kongresi toplandı ve siyasi hizip Almanya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschlands) adını aldı.