FB TW GG PIN NWS

Siyanür

Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adı.


Hepsi şiddetli zehirlidir. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, NH3 ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler.


HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki çözeltisi çok zayıf asittir.