FB TW PIN NWS

nümizmatik

nümizmatik

Sikke veya kağıt para koleksiyonculuğu ve paraları inceleyen çalışma sahası. Sikkecilik olarak da adlandırılır. Bu alanda uzman kişilere "nümismat" adı verilir.

Nümizmatik yada Nümismatik bir bilimdir. Bilim dalları Üzerlerinde çalıştıkları materyalleri incelerler. Nümizmatik; Eski metal paraları, sikke ve madalyaların tarihini ve bunların tanımlanıp sınıflandırılması ile ile uğraşan bilim dalıdır diye tanımlayabiliriz. Nümizmatik’e Sikkecilik de denilmektedir. Madeni para anlamına gelen Latince numisma kelimesinden türemiştir.

Nümizmatik biliminin ilgi alanına giren konular nelerdir?
1- Madeni ve kağıt paralar,
2- Madalyalar,
3- Nişanlar,
4- Hatıra madalyonları,


Nümizmatik biliminin faydaları nelerdir?
1- Paranın basımında kullanılan madenin türüne göre o toplumun, o dönemdeki ekonomik durumu konusunda ciddi ipuçları sağlar.
2- Kaybolmuş uygarlıkların, kentlerin ve yerleşim yerlerinin kesin olarak belirlenmesine katkı sağlar.
3- Soyu tükenmiş bitki ve hayvanların varlıklarını bildirir ve kanıtlar.
4- Özellikle tarihsel süreç içinde egemenliği elinde tutmuş kişilerin ve ailelerin soylarını bildirir.
5- Yazılı tarihlerde anlatılan olayların kanıtlanmasına yardım eder.
6- Çeşitli nedenlerle tarihsel süreç içinde yok olmuş anıt ve yapılara ilişkin kanıtlar sunar.
7- Sikkeyi basan devletin egemenlik alanlarının tespitinde ciddi delil niteliği taşır.
8- Yerleşim yerlerine, yönetenlere verilmiş ad ve unvanları gösterir.
9- Sikkenin basıldığı dönemin dinsel inançları konusunda bilgi verir.
10- Hükümdarların saltanatlarının başlangıç tarihlerinin, almış oldukları unvanların ve sanların, dönemleri boyunca yaptıkları işlerin, kazandıkları zaferlerin ya da yenilgilerin kesin biçimde belirlenmesine yardım eder.