FB TW PIN NWS

Müttefik Devletler

Müttefik Devletler

Uluslararası antlaşmalar ile ittifak kuran devletlere müttefik devletler denir. Ancak tarihsel açıdan müttefik devletler daha çok 2. Dünya Savaşında Faşist yönetimlere karşı ittifak yapan devletleri kapsamaktadır. Yine bizim dahil olduğumuz 1. Dünya Savaşında da böyle müttefik devletler kurulmuştur.

Türk tarihinde biz daha çok I. Dünya savaşı üzerinde dururuz. Çünkü biz bu savaşta itilaf devletlerine karşı Almanya ve Avusturya ile ittifak kurduk. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefikleri Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Romanya olmuştur. Buna karşı İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği itilaf devletleri bulunmaktadır.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, müttefik devletler denince daha çok 2. dünya savaşında Almanya'ya karşı birlik olan devletler akla gelir. Bunlar I. Dünya savaşında da Almanya ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmış ülkelerdir. Kısacası I. Dünya Savaşının itilaf devletleri, 2. Dünya Savaşında müttefik devletler olmuştur. Bu tabirler tarihsel olarak nereden baktığınıza göre değişkenlik göstermektedir. Müttefik demek esasen ittifak yapan demektir.