FB TW PIN NWS

kinik

Kinik

Yunan düşünürleri Anthienes ve Diyojen'in birlikte oluşturdukları, insanın gerçek mutluluğa, bütün değerlerinden sıyrılarak ve hiçbir değere bağlı kalmayarak ulaşabileceğini öne süren Sokrates’çi öğreti.

İngilizcesi cynical olan, yunanca köpeksi anlamına gelen kyon kelimesinin Türkçe yazılışı.

Kinizm (sinizm, kinik ya da kuşkuculuk), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir.

Diyojen’in arayışlarının sonunda “insan” gibi bir insan bulamayınca, içinde yaşadığı fıçıya soğukta sığınmak için gelen sokak köpekleriyle takılmaya başlar ve köpeklere iletişim kurmayı öğretmeye çalışır. Fenerin ışığını kullanarak basit kodları köpeklere tanımlatmaya uğraşan Diyojen “hav” ve “hırr”dan başka cevap alamasa da felsefesinin ve yolundan gidenlerin “köpek gibi, köpeksi” anlamına gelen kinik olarak çağırılmasına sebep olur.