FB TW PIN NWS

Glasnost

Rusçada "Açıklık" ve "Şeffaflık" anlamlarına gelen sözcük. Perestroyka ile birlikte Gorbaçov'un reform programının iki temel ilkesinden biridir. Gorbaçov'un iş başına geldiği 1985 yılına kadar, Rusya'da bazı koularda birtakım kısıtlamalar sözkonusuydu. Sovyet kitle iletişim araçlarında, yönetime ilişkin sorunlar, SSCB'nin ilişkileri, doğal afetler ve sistemin bozuklukları konularında ve yansız ve objektif yayınlara yer verilemiyordu. Gorbaçaov, eleştirilere ve sanattaki uç görüşlere karşı bir hoşgörü dönemi başlatırken, Sovyet tarihinin daha gerçekçi ve doğru biçimde aktarılmasına da öncülük etti. Glasnost, ekonomik ve siyasal reformları hayata geçirmek ve halkı gereksinim duyduğu reformların niteliğini özgürce tartışabilmeye yönlendirmek için atılması gereken ilk temel adım oldu. Sansür uygulamasındaki esneklik sonrasında gelen düşünce özgürlüğü, Gorbaçov'un reform programını hızla devrimci değişikliklere dönüştürdü. Uygulanan yeni siyaset, SSCB ile Batı dünyası arasındaki soğuk savaşı sona erdirirken, gerek Doğu Bloku ülkelerinde gerek SSCB'de komünist rejimin çökmesine neden oldu.