FB TW PIN NWS

Beşaret

Beşaret

Beşaret, müjde, iyi haber anlamına gelen bir kelime olup dini terminolojide Meryem'e Hz. İsa'nın doğumunun melek Cebrail aracılığı ile önceden bildirilmesi hadisesine verilen isimdir. Bu olay Beşaret-i Meryem olarak da bilinir.

Beşaret-i Meryem hadisesi İncil'de Luka 1:26-38 bölümünde geçmektedir. Kuran'da da bu olay Âl-i İmrân Suresi 45. ve 51. ayetler ile Meryem Suresi 16. ve 26. ayetler arasında yer almaktadır. Hristiyanlıktan farklı olarak İslam'da beşaret, İsa'ya uluhiyet atfeden İsa'nın Tanrının Oğlu sıfatı ile doğmasını içermez ve İsa'nın kendisinin de tanrısı olan Allah'ın emirleri hakkında insanları uyarmak üzere gönderilmiş bir peygamber olacağı şeklinde geçer.