FB TW PIN NWS

147’ler

147’ler

147'ler olayı, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin ardından kurulan askerî yönetimin 147 öğretim üyesini üniversitelerden ihraç etme kararıdır.

28 Ekim 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi 147 öğretim üyesini üniversitelerden uzaklaştırdı.

Görevine son verilenler arasında Emin Bilgiç, Ali Fuat Başgil, Sabahattin Eyüboğlu, Yavuz Abadan, Nusret Hızır, Tarık Zafer Tunaya, Mina Urgan, Haldun Taner de vardı. Genelde bu tasfiyeler üniversite içinden gelen ihbarlara dayanıyordu. Tasfiyelerin yanında ayrıca, Oya Sencer, İdris Küçükömer ve Sencer Divitçioğlu'nun profesörlükleri reddedildi.

Kararı protesto etmek için Fikret Narter (İTÜ), Sıddık Sami Onar (İstanbul Üniversitesi), Suut Kemal Yetkin (Ankara Üniversitesi) ve Turhan Feyzioğlu (ODTÜ) gibi rektör ve birçok öğretim üyesi görevinden istifa etti.

1962 yılında çıkarılan yasayla öğretim üyelerine geri dönüş hakkı tanındı.

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil 147’lerin özel bir af kanunu ile üniversiteye dönmelerinin sağlanmış olmasına rağmen dönüş hakkını kullanmamıştır.

Haldun Taner, Dostoyevski'nin aynı adlı tamamlanmamış öyküsünden esinlenerek, 147'lerin görevden alınışıyla ilgili "Timsah" adlı oyunu yazdı. O dönem gazete yazılarında 147'lere destek vermiş olan Taner, "Timsah"la görevden alınan öğretim üyelerine destek olmayı ve onlara moral vermeyi amaçladı. Oyun 2008'de yazarın eşi Demet Taner ile Selçuk Erez'in çabasıyla Haldun Taner'in Timsahı adıyla kitap olarak basıldı.

147'ler listesi
1. Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil
2. Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan
3. Ord. Prof. Dr. Fahri Arel
4. Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu
5. Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan
6. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
7. Ord. Prof. Dr. Naşit Erez
8. Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
9. Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
10. Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
11. Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet Tezel
12. Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
13. Ord. Prof. Dr. Ahmet Tevfik Berkman
14. Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
15. Ord. Prof. Dr. Abdülhak Kemal Yörük
16. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
17. Ord. Prof. Dr. Hakkı Saymen
18. Ord. Prof. Dr. Kemalettin Birsen
19. Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı
20. Ord. Prof. Dr. Mazhar Nedim Göknil
21. Ord. Prof. Dr. Galip Okandan
22. Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu
23. Ord. Prof. Dr. Mazhar Şevket İpşiroğlu
24. Ord. Prof. Dr. Nurettin Çuhadar
25. Ord. Prof. Dr. Emin Onat
26. Ord. Prof. Dr. Feridun Ansan
27. Ord. Prof. Dr. Ratip Berker
28. Ord. Prof. Dr. Hilmi İleri
29. Prof. Dr. Kamil Akol
30. Prof. Dr. Şevket Soysal
31. Prof. Dr. Kenan Tükel
32. Prof. Dr. Müfide Küley
33. Prof. Dr. Muhterem Gökmen
34. Prof. Dr. Şinası Hakkı Erel
35. Prof. Dr. Ömer Özek
36. Prof. Dr. Ziya Öktem
37. Prof. Dr. Necmettin Polvan
38. Prof. Dr. Hıfzı Timur
39. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya
40. Prof. Dr. Takyittin Mengüşoğlu
41. Prof. Dr. Afif Erzen
42. Prof. Dr. Minâ (Urgan) Irgat
43. Prof. Dr. Fuat Sezgin
44. Prof. Dr. Sabahattin Eyüboğlu
45. Prof. Dr. Süheyla Bayrav
46. Prof. Dr. Kudret Mavitan
47. Prof. Dr. Bekir Daoğlu
48. Prof. Dr. Orhan Safa
49. Prof. Dr. Muhittin Binan
50. Prof. Dr. Sabri Oran
51. Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru
52. Prof. Dr. Necati Engez
53. Prof. Dr. Necati Acun
54. Prof. Dr. Yusuf Berdan
55. Prof. Dr. Orhan Ünsaç
56. Prof. Dr. Turgan Sabis
57. Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu
58. Prof. Dr. Yavuz Abadan
59. Prof. Dr. Bülent Nuri Esen
60. Prof. Dr. Rahmi Ören
61. Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen
62. Prof. Dr. Muhittin Erel
63. Prof. Dr. İzzet Birand
64. Prof. Dr. Aziz Köklü
65. Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur
66. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Karafaki
67. Prof. Dr. Halet Çambel
68. Prof. Dr. Hikmet Belbez
69. Prof. Dr. Hasan Eren
70. Prof. Dr. Emin Bilgiç
71. Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
72. Prof. Dr. Zafer Paykoç
73. Prof. Dr. Hâmi Kocaş
74. Prof. Dr. Behçet Kamay
75. Prof. Dr. Kâzım Aras
76. Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan
77. Prof. Dr. İzzet Kantemir
78. Prof. Dr. Celal Ertuğ
79. Prof. Dr. Abdülbaki Nusret Hızır
80. Prof. Dr. İsmail Nafiz Alkan
81. Prof. Dr. Selim Palavan
82. Prof. Dr. Mustafa Santur
83. Prof. Dr. Münir Ülgür
84. Prof. Dr. Enver Berkmen
85. Prof. Dr. Celal Saraç
86. Doç. Dr. İbrahim Berkan
87. Doç. Dr. Ziya Üstün
88. Doç. Dr. Tahsin Artunkal
89. Doç. Dr. Cihat Gürsan
90. Doç. Dr. Baha Sezer
91. Doç. Dr. Rauf Saygın
92. Doç. Dr. Ercüment Bora
93. Doç. Dr. Merih Odman
94. Doç. Dr. Şinasi Güçhan
95. Doç. Dr. Ferhan Berker
96. Doç. Dr. Türkan Erbengi
97. Doç. Dr. Halit Kayalı
98. Doç. Dr. Rana Kartal
99. Doç. Dr. Rahmi Çobanoğlu
100. Doç. Dr. Bülent Köprülü
101. Doç. Dr. Zahit İmre
102. Doç. Dr. Halit Kemal Elbir
103. Doç. Dr. Ferih Tongsir
104. Doç. Dr. Necmettin Berkin
105. Doç. Dr. İsmet Giritli
106. Doç. Dr. Münir Aktepe
107. Doç. Dr. Abdükadir Karahan
108. Doç. Dr. Cevdet Perin
109. Doç. Dr. Adnan Benk
110. Doç. Dr. İsmail Yalçınlar
111. Doç. Dr. Haldun Taner
112. Doç. Dr. Aran Ersümer
113. Doç. Dr. Eyüp Kömürcüoğlu
114. Doç. Dr. Orhan Bolak
115. Doç. Dr. Necibe Saraçoğlu
116. Doç. Dr. İsmail Utkular
117. Doç. Dr. Mehpare Helibronn
118. Doç. Dr. S. Bayramoğlu
119. Doç. Dr. S. Nigâr
120. Doç. Dr. Memduh Yaşa
121. Doç. Dr. Mukbil Özyörük
122. Doç. Dr. Şerif Baştav
123. Doç. Dr. Enver Bostancı
124. Doç. Dr. Belma Çakmur
125. Doç. Dr. Necip Berksan
126. Doç. Dr. Alaattin Orhon
127. Eylemsiz Doç. Dr. Servet Güvener
128. Eylemsiz Doç. Dr. Yusuf Keçeci
129. Eylemsiz Doç. Dr. Arsan Zarfçı
130. Başasistan Dr. İhsan Ünlüer
131. Başasistan Dr. Fikret Avunduk
132. Başasistan Dr. Kemal Aydınlıoğlu
133. Başasistan Dr. Orhan Ternar
134. Başasistan Dr. Selim Baruh
135. Başasistan Dr. Mehmet Dinçöz
136. Öğretim Görevlisi Dr. Fikret Ozansoy
137. Asistan Dr. Yani Stomadiyadiz
138. Asistan Dr. Ahmet Akdoğan
139. Asistan Dr. Şevkiye İnalcık
140. Asistan Aristidi Karyofili
141. Asistan Ayhan Önder
142. Asistan Aydın Aydıncı
143. Asistan Slavço
144. Asistan Özer Ozankaya
145. Asistan Olcay Kansu
146. Asistan Orhan Duru
147. Asistan Atilla Tolun