Biyografi.info, Türkiye'nin en çok okunan biyografi sitesine hosgeldiniz.
Biyografi.info : Biyografi, Biyografiler
Ana Sayfa Dot Biyografiler Dot Biyografi'm! Dot Siyasi Partiler Dot Sinema Dot Ansiklopedi Dot Biyografi nedir?
Üye Girisi Dot Üye Ol
A B C Ç D E F G H I I J K L M N O Ö P Q R S S T U Ü V W X Y Z  
1664 - 1703

II. Mustafa

II. Mustafa Biyografi II. Mustafa Haberleri
II. Mustafa
   
II. Mustafa  
05.Haziran.1664 29.Aralık.1703
Edirne İstanbul
Padişah
Biyografi.info Facebook'ta
 

II. Mustafa Biyografisi

Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi, İslam Halifelerinin seksen yedincisi olan II. Mustafa 8 yıl 7 ay padişahlık yaptı. Döneminde Osmanlı Devleti için ağır sonuçlar doğuran Karlofça Antlaşması imzalandı.
Biyografi


II. Mustafa, 5 Haziran 1664'te Edirne'de doğdu. Babası IV. Mehmet'in, Giritli Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan'dan olan oğludur. Şehzadeliği sırasında ilim tahsili gördü. Devrin alimlerinden eğitim aldı ve okçuluk ve harp oyunlarında ustalaştı. Babası IV. Mehmet'in vefatından sonra tahta II. Mustafa'nın geçmesi gerekirken "ekber evlad" geleneğine göre amcası tahta geçmişti. Amcası II. Ahmet'in vefatını öğrenir öğrenmez, 6 Şubat 1695'te Edirne'de Hünkâr Dairesi'ne gelerek tahta geçti. Tahta geçtiğinde 31 yaşındaydı. Amcasının vasiyeti üzerine Mezomorta Hüseyin Paşa'yı Sakız Adası'nın alınmasıyla görevlendirdi. Bundan sonraki ilk icraatı Elmas Mehmet Efendi'yi sadrazamlığa, hocası Feyzullah Efendi'yi Şeyhülislamlığa getirmek oldu.

Osmanlı devleti'nin 12 yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle savaşı sürmekteydi. Devletin durumunun kötü gidişatından rahatsızlık duyarak tahta çıkışının üçüncü gününde sadrazama bir ferman gönderdi.

Cenâb-ı Hak, bu âciz, bu günahkâr kuluna bir cihân pâdişâhlığı ihsân etti. Pâdişâhların hangisi zevk ve sefâya; kendi nefsinin râhatına düşmüş ise, eli altındaki memleketlerinin ve tebaasının huzûru ve râhatı kaçmıştır. Biz, bugünden zevki ve sefâyı kendimize haram kıldık. Düşmana karşı ceddim (Kânûnî) Sultan Süleymân gibi kendim sefere çıkmaya kat’î niyet ettim. Sizler ki vezîriâzamım, vüzerâ, ulemâ, vükelâ ve ocak ağalarısınız, cümleniz bir yere gelip, bu hatt-ı hümâyûnumu okuyup düşününüz, gazâya gitmem mi makbul, yoksa Edirne’de oturup, kalmamız mı münâsip? Din ve devlet ve halka hangisi faydalı, Allah için söyleşüp, doğruyu bana bildiriniz vesselâm...

Fermandan da anlaşılacağı gibi devlet adamlarının bir birlik içinde çalışmasını ve devleti bu düşkün durumdan kurtarılmasını buyurdu. Bu hatt-ı hümayun ile devlet adamları, alimleklerine and içtiler. Ardından 18 Şubat 1695'te "Koyun Adaları Zaferi" ile Sakız Adası Venedik işgalinden kurtarıldı.

Bu başarının ardından 30 Haziran 1695'te Macaristan'nın kurtarılması için I. Avusturya Seferi düzenlendi. Aralık 1695'te Lipve, Lügos ve Şebeş kaleleri alınarak Tameşvar'a kadar ilerlendi. Selim Giray komutasındaki Kırım Birlikleri'nden alınan destek ile Lügos Zaferi kazanıldı. Bu zaferden sonra hava şartlarının bozulması sebebiyle İstanbul'a döndü.

Deli Petro lakaplı Rus Çarı I.Petro, stratejik önemi olan toprakları alıp açık denizlere inmeyi planlıyordu. Bunun için Rus orduları Azak Kalesi'ni kuşattı. Bu kuşatmada Rus ordusu büyük kayıplar verdi. 1696'da Rus Çarı Deli Petro, Venedik, Avusturya, Hollanda ve Prusya'dan yarım alarak kaleyi tekrar kuşattı. 6 Ağustos 1696'da Azak Kalesi düştü.

II. Mustafa, II. Avusturya Seferi'ne 1696 yılının Nisan ayında çıktı. 27 Ağustos 1696'da Olaş Meydan Muharebesi'nde Avusturya kralı yenildi ve Tamaşvar geri alındı. Padişah Avusturya'ya karşı son bir darbe vurulması gerektiğine inanıyordu. 17 Haziran 1697'de sadrazam Elmas Mehmet Paşa ve Tameşvar Muhafızı Koca Cafer Paşa'nın yanlış yönlendirmeleri sonucu Zenta'da Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Osmanlı ordusunun zayıf düşmesi ve geri çekilmesi sonucu Avusturya, Bosnasaray'a saldırdı.

Bu ağır yenilgi Osmanlı Devleti'ni barış antlaşması arayışına soktu. Venedik, Mora kıyılarında elde ettiği yerleri kaybetmekten çekindiği için Avusturya ile olan barış antlaşmasını savunuyordu. Ruslar elde ettikleri bölgeler ve Azak Kalesi ile yetinmeyip açık denizlere inmek istiyordu. Avusturya da Viyana'yı kaybetme korkusunda olduğundan, İngiliz ve Flamenk elçilerinin aracılıyla barış antlaşmasının hazırlıkları başladı.

Elmas Mehmet Paşa'nın şehit düşmesi üzerine sadrazamlığa atanan Amcazade Hüseyin Paşa ve Reisül-Küttab Rami Mehmet Efendi, Karlofça'da görüşmelere katıldı. 26 Ocak 1699'da imzalanan Karlofça Antlaşması'na göre Avusturya, Venedik ve Polonya ile devam eden 15 yıllık ve Rusya ile devam eden 9 yıllık savaşa son veriyordu. Sava ve Unna Nehirleri sınır kabul edilmek üzere Banat ve Tameşvar hariç Macaristan'nın tamamı ve Erdel Avusturya'ya; Mora, Dalmaçya ve Aya Mavri Adası Venediklilere, Kamaniçe merkezli Podolya Eyaleti ve Ukrayna Lehlere verildi. Bunu tamamlayan 14 Temmuz 1700'deki ilave İstanbul Antlaşması ile de Azak Kalesi Ruslara teslim edildi. Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıkmış ve Avrupa'daki hakimiyet tamamen kaybedilmişti. Üç devletle 25 yıllık sulh antlaşması imzalanırken Rusya ile sadece üç yıllık mütareke imzalanmıştı. Osmanlı Padişahı'nın Avrupalı devlet başkanlarına olan üstünlüğü son bulmuş, protokolde sınıf düşmüştür. Ancak bu antlaşma Kutsal-İttifak Savaşları'nı bitirmiştir.

İmzalanan bu antlaşma ile bir süreliğine sona eren savaşlar, askeri ve mali alanda yapılacak ıslahat hareketleri için zaman kazandırdı. Donanmada çektiri sisteminden kalyon sistemine geçildi. Deniz kuvvetlerinin kendini yenileyebilmesi için kanunnâme çıkartıldı. Özellikle Kapıkulu Ocakları'da büyük ıslahatlara gidildi. Ancak Yeniçeriler ve Sipahiler arasında bu reform hareketleri iyi karşılanmıyordu.

Şeyhülislam Feyzullah Efendi, tanıdıklarını yüksek makamlara getirmesi ve hırsı Rami Efendi ile arasının açılmasına sebep oldu. Divanı-ı Hümayun'nun büyük bölümü Feyzullah Efendi'nin adamlarından oluşuyordu. Padişahın İstanbul yerine Edirne'de ikamet etmesi de halkı tedirgin etmekteydi. Tarihte Edirne Vakası ya da Feyzullah Efendi Vakası olarak geçen olay cebecilerin ulufelerini alamamalarıyla başladı. 15 Temmuz 1703'de Sultanahmet Meydanı'nda toplanan Yeniçeriler'e halktan birçok insanın katılmasıyla olay büyüdü. Halk ve Yeniçeri, Feyzullah Efendi'nin ve yakınlarının yargılanmasını padişahın da İstanbul'a gelmesi istiyorlardı. Bundan 3 gün sonra 18 Temmuz günü ulemanın ve esnafın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldı. 9 Eylül'de örgütlenen kalabalık Edirne'ye doğru yola çıktı. Yürüyüşün başında bulunan Çalık Ahmet Ağa ile Ahmet Paşa, padişahın tahttan indirilip yerine III. Ahmet'in geçmesini istiyorlardı. Gelen kalabalığa karşı Edirne'de Vezir Hasan Paşa komutasında bir savunma ordusu hazırlandı. Hüseyin Paşa'nın geri çekilmesi üzerine desteği kalmadığını anlayan II. Mustafa, 22 Ağustos'ta tahttan çekilerek yerini kardeşi III. Ahmet'e bıraktı.

Bu vakanın sonucunda tahttah indirilen II. Mustafa Edirne'yi terk edip İstanbul'a döndü. Bir süredir devam eden Edirne'deki saray yaşamı tekrar İstanbul'a dönmüş oldu. Oğulları ile birlikte kafes hayatına giren II. Mustafa, 29 Aralık 1703'de vefat etti ve Yeni Cami yanındaki Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi.

II. Mustafa devrinde, devlet adamlarının ve alimlerin sosyal ve ilmî müesseseler yaptırması teşvik edilmiş, kütüphane, çeşme, cami sayısında artış olmuştur. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmamış, sefere bizzat katılan son Osmanlı padişahı olmuştur.

II. Mustafa için yapılan aramalar;


II. Mustafa , II. Mustafa biyografi, II. Mustafa hayatı, II. Mustafa özgeçmişi, II. Mustafa hakkında, II. Mustafa doğum yeri, II. Mustafa fotoğraf, II. Mustafa video, II. Mustafa resim, II. Mustafa kimdir?, II. Mustafa kaç yaşında?, II. Mustafa nereli

Gündemdeki isimlerden
Arda Turan Gülben Ergen Deniz Baykal Aysun Kayacı Adnan Polat Paris Hilton Monica Bellucci Recep Tayyip Erdoğan
Arda Turan Gülben Ergen Deniz Baykal Aysun Kayacı Adnan Polat Paris Hilton Monica Bellucci RecepTayyip E.
Yeni eklenen biyografiler
  Papa I. Franciscus Dün  
  Aydilge 26 Kasım  
  Şirin Payzın 25 Kasım  
  Kiira Korpi 25 Kasım  
  Henry Kissinger 25 Kasım  
  Zeynep Koltuk 24 Kasım  
  Yusuf Çim 24 Kasım  
Bugün en çok yükselen isimler
  Mehmet Ali Şahin 1121
  Kemal Gülen 175
  Hikmet Çetin 176
  Cansever 492
  Serra Yılmaz 252
  Fethullah Gülen 174
  Özlem Yıldız 136
  Mehmet Fatih Çıtlak 127
  Mustafa Karataş 72
  Kezban Hatemi 63
Bugün gündemdeki isimler
  Nur Yerlitaş 3062
  Kemal Doğulu 1219
  Öykü Serter 1217
  Kurretülayn Matur 1169
  Mehmet Ali Şahin 1121
  Aycan Nurcan Şencan 895
  Özlem Özden 888
  Asena Erkin 757
  İvana Sert 686
  Ezgi Baylar 598
  Cansever 492
  Kadir Doğulu 423
  Nur Bozar 367
  Ayşenur Balcı 362
  Ayşegül Melisa Doğan 354
Popüler biyografiler
  Turabi Çamkıran
  Nur Yerlitaş
  Zahide Yetiş
  Kanuni Sultan Süleyman
  Recep Tayyip Erdoğan
  Burak Erdoğan
  Erhan Çelik
  Öykü Serter
  Bilal Erdoğan
  Acun Ilıcalı
Popüler etiketler
Siyasi Parti Genel Başkanları
Türk ve Müslüman Bilim Adamları
Survivor Yarışmacıları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2014 Aday Listesi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları
Divan Edebiyatının Önemli Şairleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2014 Aday Listesi
Halk Edebiyatının Önemli Şairleri
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2014 Aday Listesi
Kimdir?  
Kim söylemiş?  
Şahan Gökbakar Biyografi : Şahan Gökbakar Hayatı : Şahan Gökbakar Özgeçmişi
Biyografi.info    Kullanım Koşulları    İletişim
Copyright 2004-2014 © Afiyetle Network.
Biyografi.info'da yer alan biyografi ve makalelerin tümü, Biyografi.info editörleri tarafından hazırlanmaktadır.
Dilediğiniz biyografi ve makaleyi, sitenizde, "Kaynak: Biyografi.info" formatıyla kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
20'den fazla biyografi ya da makaleyi, sitenizde toplu olarak kullanmayı düşünüyorsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.