FB TW GG PIN NWS

Yükselen Burç

Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen ad'dır. Bundan dolayı yükselen burç ismi verilmiştir. Yıldız Haritası'nda, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yüselen Burç astrolojide aynı zaman da birinci evin yönetcisidir.

Astrolojide evler, burçlar gibi 12 adettir. 1.Ev Koç Burcuyla alakalıdır. Bu ev astrolojide bizim dış dünyaya gözterdiğimiz maskemizdir. Dolayısıyla astrolojide insanlar burçlarını değil, Yükselen burçlarını insanlara gösterirler. Yükselen Burç ne olursa olsun, kendi başına birşey ifade etmiyecektir. Mesela bir insanın yükselen burcu Balık olabilir, fakat buraya diğer gezegenlerin yaptıkları açılar yükselen burcun özelliklerini oldukça değiştirir. Mesela Yükselen Burca Mars karşıt(180°), Kare(90°) yada Kavuşum(0°) yapıyorsa kişinin karakterinde hemen Mars önplana çıkacaktır. Astrolojide Mars kısaca Libido'yu(Cinsel Dürtüler), Kazanma isteğini, Savaşma arzusunu, Erkekliği ve İradeyi gösterir. Eğer Yıldız Haritasında Mars Yükselen Burç, Güneş ve Ay'la kavuşum, kare yada karşıt açı içindeyse bu kişide agresiflik, erkeksilik, savaşçılık, sataşmaya yatkınlık ön plana çıkacaktır.

Mars Güneşle Güçlü bir açı(kavuşum, kare ve karşıt açı) oluşturuyorsa, kişi erkekse; maçoluğa yatkınlık, eğer dişiyse erkeksi bir kadınlık hissiyatı güçlü olacaktır. Yükselen Burç'la güçlü bir açı oluşturuyorsa, dış dünyaya gösterdiği yüzünde bir agresiflik, devamlı herşeyi elde etme isteği, hep kazanma ve yenme dürtüleri önplana çıkacaktır. Dolayısıyla Yükselen Burca bakılarak, kişinin dış dünyaya gösterdiği yüzü hakkında kesin bir vurgulama asla yapılamaz.

Astrolojide Güneş Ruh'u, Ay Nefs'i ve Yükselen Burç'ta Beden'i sembolize eder. Güneş anla alakalıdır, Ay ise geçmiş. Güneş veren'dir, Ay ise alan ve yansıtan. Güdümsel Tepkiler, İçgüdüler ve hafıza Ay Burcu'yla alakalıdır. Ayın bulunduğu Burç ve diğer gezegenlerden aldığı açılar, kişinin Güdümsel mekanizmasının ne yönde çalıştığını gösterir.

Yükselen Burç için hazırlanan tablolar son derece yanıltıcı olabilir. Bunun bulunabilmesi için Astrolojide Ev Tablosu kitabına ve kişinin doğduğu anda bulunduğu enlem ve boylam bilgilerine gereksinim vardır. Eğer kişinin doğduğu anda Yaz Saati Uygulaması bulunuyorsa muhakkak onun'da hesaba katılması gerekir. Türkiyede uzun bir dönem yaz saati uygulaması düzensiz yapılmıştır. Mesela 01.01.1978'de yaz saati uygulaması başlamış ve 31.12.1982 yılına kadar devam etmiştir.

Yıldız Haritası'nı Ve Yükselen Burcu bugün internet vasıtasıyla bilimsel olarak çıkaran siteler ve astroloji programları rahatlıkla bulunabilmektedir. Türkiyede bunu verebilen bir yada iki site bulunmaktadır. Yabancı sitelerde ise bu sayı daha fazladır ama yinede çok değildir. Yaz saati uygulamasını otamatik olarak tespit edip hiç bir uğraşıya gerek kalmadan çıkarabilirsiniz. Yabancı sitelerde yaz saati uygulaması doğru olarak ulaştırılmadığından hatalı sonuçlar alınabimektedir.