FB TW GG PIN NWS

Tutanak

Bir toplantıda yapılan konuşmaların, sunulan önerilerin, belirlenen sorunların, varılan kararların, bir olayın meydana geliş biçiminin, sonuçlarının vs. resmi olarak yazıya geçirilmesi.


• Tutanak karar defterine kaydedilmeli, toplantının tarihi ve alınan kararın sayısı belirtilmelidir.


• Tutanakta doğruluk ve güvenilirlik esastır; konuşulanların özüne, biçimine sadık kalınmalıdır.


• Ayrıntılar atlanmamalıdır.


• Ulaşılan kararların oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi alındığı mutlaka belirtilmelidir.


• Ciddiyet ve resmiyet korunmalıdır.


• Toplantıya katılan üyeler ile toplantı başkanının adı ve soyadı açıkça belirtilmeli, adı geçenler tarafından imzalanmalıdır.


• Açık, düzgün, doğru Türkçeyle kaleme alınmalıdır.


• Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.


Kaynak:


Dilimiz.gen.tr