FB TW GG PIN NWS

Terörizm

Siyasi, ekonomik amaçlarla sivillere ve resmi; yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı,şiddet kullanımı. Terör uygulayan topluluklara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise Terörist denir.


Terör kelimesi Latince’den gelmektedir. Kelime anlamı korkudan titreme veya titremeye sebep olma”dır. Fransızca Petit Robert sözlüğünün kelimeye bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku anlamını verdiği belirtilmektedir.
Terör kelimesinin bugünkü anlamında, ilk defa Fransa’da, Fransız Devriminden sonra kullanıldığında herkes hem fikirdir. Devrimden sonra 1793 Martında 1794 Temmuzuna kadar süren dönem terör rejimi veya terör dönemi (reign of terror-regime de le terreur) olarak adlandırılmıştır.Literatürde terör kelimesi bazen şiddet (violence), siyasal şiddet (political violence), hatta anarşi (anarchy) kelimeyle eş anlamla olarak kullanılmaktadır.


Türkiye’de yıllarca teröre karşılık olarak sadece anarşi kelimesi kullanılmış, son yıllarda bu kelime terk edilerek terör denilmeye başlamıştı. Halk dilinde teröristlere verilen ad ise uzun süre anarşist olarak kalmıştır. Terör kavramının Türkçe’deki karşılığı yıldırma,korkutmadır. Terör ve tedhiş kelimeleri aynı anlama gelmektedir;ancak tedhiş Arapça’dan geldiğine göre onun Türkçe karşılığı yılgı dır (Türk Dil Kurumu).