FB TW GG PIN NWS

Siyaset

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "ceza" ve özellikle "ölüm cezası" anlamında kullanıldığı görülmüştür.


Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Yunanca 'poli' çok, 'tika' yüz anlamında kullanılan kik kelimenin yanyana getirilmesi ile oluşturulan anlamı 'çok yüzlülük, yalancılık'.