FB TW GG PIN NWS

Sinizm

Sinizm

Sinizm bir düşünce tarzı ve yaşam biçimi olarak Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır.


Sinizm İ.Ö. 4. yüzyılda ilk sinik olan Sokrates’in izinden giden Antisthenes ve Sinope’li Diyojen tarafından ortaya atılan bir felsefedir. Sinizm kelimesi etimolojik köken olarak önceleri “Zynismus” ve daha sonraları “Kynismus” kelimelerinden türetilmektedir. Ayrıca 19. yüzyılda Nietzsche’nin sinizm kelimesini “Cynismus” olarak kullandığı görülmektedir. İngilizce literatürde ise bu kelime “Cynicism” olarak kullanılmaktadır.

Sinizm insanların gizli açığa vurulmamış amaçları hakkında kötümser, hayal kırıklığına dayalı olarak olayları açıklama tutumu; kendi çıkarlarını korumak veya artırmak için sırf araç olarak başkasıyla ilgilenme ve işleri idare etme eğilimidir.

Ayrıca sinizm bireyin kişisel bir özelliği ve duygusu olarak tanımlanmasının yanı sıra birçok araştırmada sinizm değişen çevre faktörlerine karşı negatif tutum olarak tanımlanmaktadır.