FB TW GG PIN NWS

Router

Verileri bir LAN'dan, genellikle başka bir LAN veya WAN'a olmak üzere, ağlar arasında yönlendiren bir araç. Bu bağlantı LAN-LAN, WAN-WAN, LAN-WAN veya LAN-servis sağlayıcı arasında olabilir. OSI yedi katman modelinde, 3.katmanda, yani ağ katmanında (İng: network layer) yer alır.