FB TW GG PIN NWS

Riemann Hipotezi

Bazı sayıların kendilerinden küçük sayıların çarpımı (örn. 2, 3, 5, 7, ...) cinsinden yazılamamak gibi bir özelliği vardır. Bu tür sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar hem saf hem de uygulamalı matematikte çok önemli rol oynarlar. Asal sayıların tüm doğal sayılar içinde dağılımı herhangi bir örüntüyü takip etmemektedir ancak Alman matematikçi Bernhard Riemann, asal sayıların sıklığının z(s) olarak isimlendirdiği ve Riemann Zeta Fonksiyonu olarak bilinen bir fonksiyonun davranışına çok bağlı olduğunu gözlemledi. Riemann hipotezinin iddiasına göre

z(s) = 0

denkleminin tüm çözümleri düz bir çizgi üzerinde yer almaktadır. Bu iddia ilk 1.500.000.000 çözüm için test edilmiştir. Bu iddianın her çözüm için doğru olduğunun ispatlanabilmesi halinde asal sayıların dağılımı ile ilgili çok önemli bilgiler edinmek mümkün olacaktır.

Kaynak: http://www.claymath.org/millennium/Riemann_Hypothesis/