FB TW GG PIN NWS

Pardus

Ulusal Dağıtım Projesi, Tübitak - UEKAE tarafından başlatılan ve devam ettirilmekte olan, bilişim okur-yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını hedefleyerek; mevcut Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya da kod olarak kullanan; otonom sisteme evrilebilecek bir yapılandırma çerçevesi ve araçları ile kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlamak üzere geliştirilen bir GNU/Linux ortaya koymayı hedeflemiş bir geliştirme projesidir. Pardus, oluşturulacak işletim sisteminin adıdır. Pardus adı, Anadolu Parsı'ndan, Panthera Pardus Tulliana'dan gelmektedir.