FB TW GG PIN NWS

Omurgalılar

Omurgalılar: (Latince Vertebrata), hayvanlar aleminin kordalılar (Chordata) şubesinin bir alt şubesi.
Birbirini takip eden omurlardan yapılmış omurgaya sahip olmaları, en karakteristik özellikleridir. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek, fakat aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır. Aşağı omurgalılarda, omurga kıkırdak halinde olmasına rağmen, yüksek yapılı omurgalılara doğru kemikleşmeye başlar.


Birçok omurgalıda, omurgaya iki çift ön ve arka üyeler de tutunur. Vücut bilateral (iki yanlı bakışımlı) simetriktir. Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.


Sölom yani vücut boşluğu yalnız gövde bölgesinde bulunur. Sindirim kanalı bel kemiğinin karın (ventral) tarafındadır. Dolaşım sistemi kapalıdır. Yürek en az iki, en çok dört boşluk ihtiva eder. Kanın alyuvarlarında hemoglobin denilen solunum pigmenti vardır. Hemoglobin, kana kırmızı rengi verir. Boşaltım organları çifttir.


Boşaltım ve üreme organı açıklıkları, tek veya ayrı ayrı olarak bulunur. İki çift ekstremiteleri vardır. Bunlar balıklarda bulunan göğüs ve karın yüzgeçleri, karada yaşayanlarda ise ön ve arka bacaklardır. suda yaşayanlar solungaç, havadakiler akciğer solunumu yapar. Kafatası içinde muhafaza edilen karmaşık yapılı bir beyinleri vardır.


Sınıflar:


Agnantha - Çenesizbalıklar

Chondricthyes - Kıkırdaklıbalıklar

Osteichtyes - Kemiklibalıklar

Amphibia - Amfibyumlar

Reptilia - Sürüngenler

Aves - Kuşlar

Mammalia - Memeliler