FB TW GG PIN NWS

Öğrenci Seçme Sınavı

Öğrenci Seçme Sınavı ya da kısaca ÖSS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl haziran ayında yapılan, Türkiye'deki ve bazı yabancı ülkelerdeki üniversitelere girecek olan öğrencileri belirlemeye yönelik bir sınavdır.


Öğrenci Seçme Sınavı, üniversitelere girişin sağlıklı ve adil yapılması ihtiyacı üzerine, ilk kez ÖSYM'nin kurulduğu 1974 yılında yapılmıştır. Sınav, 74 ve 75 yıllarında aynı günde iki oturumlu olarak düzenlenmiştir. 1976-80 yılları arasında sınav tek oturumlu olarak düzenlenmiş, 1980 yılından sonra ÖSS(nisan)+ÖYS(haziran) olmak üzere iki basamaklı olarak yapılmıştır.