FB TW GG PIN NWS

Nesir

Manzum olmayan ölçü ve uyak kaygısı taşımayan yazı dilinin kurallarına uyularak oluşturulan anlatım biçimine denir.