FB TW GG PIN NWS

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurumun kısa adı MYK'dir.


TBMM AB Uyum Yasaları Çerçevesinde 21 Eylül 2006 tarihinde "MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU" MYKK kabul etti. 7 Ekim 2006 Cumartesi Günü Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kanunun amacı, geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakmış, çalışma hayatına atılmış vatandaşlarımızın sahip oldukları mesleki yeterlilik düzeyini tesbit etmektir. Mesleki Yeterliliği gösteren bir belge dir. Avrupa birliği ülkelerindede şu an yapmakta olduğu işi yapabilecek nitelikte olduğunu gösteren geçerli bir belgedir.