FB TW GG PIN NWS

Mavi Balina

Mavi balina Balaenoptera cinsi balinalara dahil olan yedi türden biridir ama kalıtsal çözümlemelerle yürütülen evrimsel akrabalık çalışmalarının gösterdiği üzere, dahil olduğu cins içindeki diğer türlerden çok kambur ve gri balinalara yakın durmaktadır. Buna mukabil, bir mavi balina ile aynı cinsin başka bir türü olan sırt yüzgeçli balina arasındaki kalıtsal farkın da bir insan ile bir goril arasındaki fark kadar olduğunu belirtilmiştir (Aranson ve Gullberg, 1983)[1]. Ayrıca, bugüne kadar, mavi balina ile sırt yüzgeçli balina melezi olan en az onbir erişkin balina doğada saptanmış ve kaydedilmiştir.


Balaenopteridae ailesinin orta Oligosen devrinde ve Mysticeti (balina çubuğu balinaları) alt takımındaki diğer ailelerden farklılaştığına inanılmaktadır. Ancak, bu ailelerin üyelerinin ne zaman farklılaştığı henüz bilinmemektedir.