FB TW GG PIN NWS

Karikatür Krizi

Danimarka'da yayımlanan Morgenavisen Jyllands - Posten gazetesi 30 Eylül 2005 tarihinde Hz. Muhammed'e hakaret edici karikatürler yayınlamış, müslümanlar da bu karikatürlere tepki göstermiş fakat sonrasında ortalık yatışmıştı. Danimarka gazetesine destek vermek için Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya’da 7 ayrı gazete de bu karikatürlere sayfalarında tekrar yer verince müslümanlar 2006 yılının Şubat ayının ilk on gününde çok daha şiddetli ve dalga dalga tüm dünyaya yayılan tepkiler gösterdiler. Sözkonusu karikatürleri yayımlayan gazetelerin ülkeleri tehdit edildi, ticari boykota uğradı, bayrakları yakıldı, elçiliklerine saldırıldı. Bazı müslüman ülkelerde, halkı sindirmeye çalışan güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açması sonucunda can kayıpları yaşandı. Bush yönetimi, yaşanan gerilimden İran ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı.


Karikatür Krizi Öncesindeki Süreç
11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında ortaya çıkan süreçle birlikte batı toplumlarında, hakim ideolojinin ürettiği Ladin imajıyla birlikte karşı hedef belirlenmiş ve sonrasında Afganistan, Irak hedef ülke olarak belirlenmiştir. Sırada İran ve Suriye'nin olduğu her mecrada konuşuluyor.


Fakat dikkat çeken olay "Karikatür krizi" ile yine batı toplumunun kendi ürettiği Ladin imajına bilcümle saldırması dikkat çekici. Karikatürler incelendiğinde Hz.Muhammed silüetinin Usame Bin Ladin'e açıkca benzediği görülebilir.